โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


27 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหมู่ 7 บ้านนาเสมียน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ล้านตัว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะขอขอบคุณ นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ที่ช่วยประสานงานขอความอนุเคราะห์ต้นโกงกางจำนวน 300 ต้นสำหรับนำมาปลูกในวันนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศในลำคลอง