โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล


30 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ระดับจังหวัด

ณ บริเวณศาลาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผูกรัก บ้านนาทับ หมู่ที่ 6 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน ขนมปังและนมกล่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า

โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้