อบจ.สงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2567


5 พ.ค. 2567

วันนี้ (5 พ.ค.67) ที่สนามวู้ดบอลวัดป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมวู้ดบอลสมิหลาทุ่งขมิ้น, หน่วยงานราชการ คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬา สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด

โดยมี นายอาคม ประสมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอนาหม่อม กล่าวต้อนรับ และ ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 200 คน ประกอบด้วยนักกีฬา จากอำเภอ ต่างๆในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ประกอบด้วย การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีมชาย การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีมหญิง การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคลหญิง ประเภทคู่แท้ ชาย-ชาย สูงอายุ ประเภทคู่แท้ หญิง-หญิง สูงอายุ ประเภทคู่ผสม ชาย-หญิง สูงอายุ

รุ่นสูงอายุ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วย การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคลหญิง

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา