สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง “Southern Nurses Run for Well-being 2024”


12 พ.ค. 2567

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2567) เวลา 05.30 น. ที่ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง ในกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง “Southern Nurses Run for Well-being 2024” เพื่อเป็นต้นแบบของการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ และชักชวนประชาชนให้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร นำรายได้สมทบทุนเพื่อสวัสดิการพยาบาล โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงร่วมกับสภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเป็นการรวมพลังพยาบาล “Southern Nurses Run for Well-being 2024” เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพที่ดี ทั้งระบบกระดูก ข้อต่อ หัวใจ สุขภาพจิต น้ำหนักตัว ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง การเดิน-วิ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่สะดวกที่สุด และเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพมีความปลอดภัยเมื่อออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมกับภาวะร่างกายและอายุ ซึ่งพยาบาลเป็นบุคลากร สุขภาพที่ควรเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำด้านการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โอกาสนี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชื่นชมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา “อาชีพพยาบาล” นอกจากจะมีความสำคัญในเรื่องของวิชาชีพที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมสุขภาพ โดยกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบของการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ และชักชวนประชาชนให้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยจังหวัดสงขลาได้มีการส่งเสริมเรื่องของกีฬา ขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา Songkhla Sport City ซึ่งในปี 2568 จังหวัดสงขลาเราเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาสีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพราะฉะนั้นสุขภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือโรค NCDs ซึ่งเกิดจากนิสัยและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรา การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้บุญกุศลร่วมกันในโอกาสสมทบทุนเพื่อสวัสดิการพยาบาล อีกส่วนหนึ่งจะได้ดูแลรักษาสุขภาพที่ดีด้วย

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร – จิรพัฒน์/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา