ตำรวจภูธรสงขลา สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และ ป.ป.ส. ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่สงขลา


16 พ.ค. 2567

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และ ป.ป.ส. ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ช่วงเช้ามืดวันนี้ (16 พ.ค. 67) ที่บริเวณหน้าอาคารกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา พลตำรวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก พิชัย กิระวานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 นาวาเอก วศากร สุนทรนันท รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ผู้แทนกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้

พลตำรวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 และนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้มีการสืบสวน ปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายการค้ายาเสพติด บังคับใช้กฎหมายในการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ รวมถึงการสืบสวน จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยใช้มาตรการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด สืบสวนเส้นทางการเงิน เพื่อหาความเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายใหญ่ รายสำคัญ รายย่อยและผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ภายใต้กรอบแนวทางตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การขยายผล ยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อทำลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดทั้งระบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ตำรวจภูธรภาค 9 โดยตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้มีการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งภารกิจในวันนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เข้มแข็ง โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความอดทน อดกลั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่าได้ประมาท และให้ใช้ความระมัดระวัง พยายามใช้ความละมุนละม่อม ความสุภาพในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้กำลังอย่างที่สุดและเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล หากมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดทุกประเภท สามารถโทรมาแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลได้ทางสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 และสายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. หมายเลข 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา