อบจ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อน"สงขลามหานครการเกษตร" แถลงข่าว เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา


20 พ.ค. 2567

วานนี้ 19 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการด้านการเกษตรในจังหวัดสงขลา องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน ร่วมในงานแถลงข่าวฯ

โดยมีผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในการแถลงข่าวฯ ดังนี้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร อบจ.สงขลา นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และนายวุฒิชัย พิชัยยุทธ์ เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ (ร้านเล่ากาแฟ)

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า "การจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร และ OTOP ที่มีคุณภาพ และเป็นที่นิยม จากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคจำนวนกว่า 100 ร้านค้า และยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยการจัดนิทรรศการ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดเมล็ดกาแฟสาร การประกวดผึ้งชันโรงสงขลา การประกวดกลุ่มใบไม้ และกลุ่มแคคตัส หรือกระบองจิ๋วเพชร และเวทีเสวนาวิชาการทางการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชน"

งานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดหลัก "สงขลามหานครการเกษตร" โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บริเวณลานจอดรถ ด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะ (ฝั่งติดกับโรงแรมบีพี สมิหลาบีช)

ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา