ปิดฉากการแข่งขัน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


3 มิ.ย. 2567

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาฟุตบอล ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในจังหวัดสงขลา.

และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักกีฬา และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ 12 ปี ระหว่างทีมอำเภอสะเดา พบกับ ทีมอำเภอเมืองสงขลา และรุ่นประชาชนทั่วไป ระหว่างทีมอำเภอสะเดา พบกับ ทีมอำเภอหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

สำหรับผลการแข่งขัน อำเภอสะเดา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท, อำเภอเมืองสงขลา ชนะเลิศการแข่งขันประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท, อำเภอหาดใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขันประเภทประชาชน รุ่นทั่วไป รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาท และอำเภอหาดใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขันรุ่นอาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท

ที่มา ประชาสัมพันธ์สงขลา