โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนสายเอเชีย หาดใหญ่ - จะนะ


27 มิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนสายเอเชีย หาดใหญ่ - จะนะ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้