โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา


9 ก.ค. 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนน้ำดื่ม” น้ำใจ กฟผ.“ จำนวน 30 โหล

เพื่อใช้ในกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา “ร่วมก้าว…ก้องรักษ์ราชมงคล” เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษากิจกรรมนักศึกษา และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา