กำนันตำบลคลองหอยโข่งนำชาวบ้าน กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯผ่านปลัดจังหวัดฯ กรณีน้ำประปาหมู่บ้านส่งกลิ่นเหม็น


9 ก.ค. 2567

กำนันตำบลคลองหอยโข่งนำชาวบ้าน กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่านปลัดจังหวัดฯ กรณีน้ำประปาหมู่บ้านส่งกลิ่นเหม็นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ คาดผลกระทบน่าจะเกิดจากรถบรรทุกขยะของ อปท.แห่งหนึ่งที่วิ่งผ่านนำขยะมาทิ้งในช่วงกลางคืน ทำให้สิ่งสกปรกบนถนนชะล้างลงไปในคลองส่งน้ำชลประทานที่น้ำมาผลิตเป็นน้ำประปา

.วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายทะนง ละอองโชค กำนันตำบลคลองหอยโข่ง สารวัตรกำนัน และชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับหนังสือ และมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมรับฟังปัญหา

.

นายทะนง ละอองโชค กำนันตำบลคลองหอยโข่ง กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนมาร้องต่อจังหวัดวันนี้ เกิดจากมีรถบรรทุกขยะ วิ่งผ่านเส้นทางเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นคลองส่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมอำเภอหลายครั้ง เพื่อให้รถบรรทุกขยะเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแต่ก็ไม่ความคืบหน้า จนล่าสุดประปาหมู่บ้านอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเหม็น มีคราบตะกอนเกาะเป็นก้อน ไม่สามารถจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนประชาชนได้ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบคุณภาพยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรากฏว่าน้ำไม่ผ่านค่ามาตรฐานที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปา

.นายสุวรรณ สินธุรัตน์ หนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมยื่นหนังสือ เปิดเผยว่า น้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานเป็นน้ำผิวดิน ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร มีต้นน้ำจากป่าผาดำ แต่ผลกระทบดังกล่าวทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.คลองหอยโข่ง ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะไม่มีน้ำใช้จึงวอนจังหวัดให้เร่งดำเนินการ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วน

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง เพื่อนำปัญหารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหลังจากนี้จะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวแทนชาวบ้านเข้าหารือแก้ปัญหาร่วมกัน โดยจะมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ส่วนเรื่องคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาประสานไปยัง สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ให้ลงพื้นที่นำตัวอย่างน้ำดิบมาตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดอีกครั้ง ส่วนครัวเรือนใดที่ไม่มีน้ำใช้จะประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนอีกเรื่องที่ระบุในหนังสือ กรณีชาวบ้านขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของนายอำเภอคลองหอยโข่งนั้น ทางจังหวัดสงขลาทราบเรื่องแล้วมิได้นิ่งนอนใจ ได้ทำบันทึกรายงานไปยังต้นสังกัด และขอเวลาในการตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา