ประชาสัมพันธ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลงานรางวัลพระราชทานฯ หญ้าแฝกทองคำ โรงงานหาดทิพย์ พุนพิน

เมื่อ: 15:42 น. 20 ก.ย. 59   1232 ครั้ง

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  ตรวจเยี่ยม โครงการหญ้าแฝกชนะเลิศ รางวัลพระราชทานฯ “หญ้าแฝกทองคำ” โรงงานหาดทิพย์ - พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

IMG_8965.JPG

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  น้อมนำแนวพระราชดำริฯ การปลูกหญ้าแฝก  “พันธุ์สุราษฎร์ธานี”  ในโรงงานแห่งใหม่ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อปี 2555 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ปรับคุณภาพดินและน้ำ  ภาคเอกชนหน่วยงานแรกที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หญ้าแฝกทองคำ”  พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2557-2558  ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก

DSC_7540.JPG

จ.สุราษฎร์ธานี (13 กันยายน  2559 )  ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วย นายสุรเดช เตียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต  คณะกรรมการคัดกรองผลงานประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล  นายสนิท  ศริวิหค ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประสาท  พาศิริ  รองเลขาธิการ กปร. คุณปรียานุช  เอกณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม  บมจ.ปตท. สำนักงานพัฒนาที่ดิน   เครือข่ายคนรักษ์แฝก  สื่อมวลชนและคณะ กว่า 80 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมโครงการหญ้าแฝก  ณ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน แห่งที่ 2 อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี   ซึ่งเป็นภาคเอกชนหน่วยงานแรกที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “หญ้าแฝกทองคำ” จากการประกวด การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2557-2558  ประเภทการปลูกและ  ส่งเสริมการปลูก พร้อมฟังบรรยายสรุป  โดยมี พลตรีพัชร   รัตตกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คุณปริยา  จีระพันธุ์  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คือ  คุณเถกิง กาญจนะ คุณดำรงรักษ  อภิบาลสวัสดิ์ คุณธงชัย  อันชูฤทธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วม ให้การต้อนรับ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินธุรกิจในภาคใต้ มา กว่า 40 ปี ภายใต้การนำของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ เราได้พยายามช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้มีความ คือ นโยบายอย่างชัดเจนของบริษัทฯ  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การลดภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดถึงการจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์กับผลิตภัณฑ์และองค์กรของบริษัทฯ  รวมทั้ง ในปี  2558 ทางบริษัทฯ  ได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนนและลานจอดรถภายในโรงงานพุนพิน  เพื่อเป็นการนำร่อง ให้หน่วยงานอื่นๆ  ได้นำยางพารามาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยพี่น้องชาวสวนยางพารา ที่ประสบภาวะราคาตกต่ำ  โดย สร้างถนน และ ลานจอดรถ  บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณสูงกว่า การสร้างถนนปกติ 31 เปอร์เซนต์  

DSC_7858.JPG

ปี 2555 หาดทิพย์ได้มีการขยายฐานการผลิต  โดยก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองที่ พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานนั้น พบว่าบริเวณที่ตั้งเป็นพื้นที่ลุ่มได้รับผลกระทบน้ำท่วม  จึงมีการปรับพื้นที่ถมดินให้สูงขึ้น เพื่อสร้างอาคาร  แต่พบปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดังนั้น   ร้อยตรี ไพโรจน์  รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ  จึงได้หาแนวทางการแก้ปํญหา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เรื่องการปลูกหญ้าแฝก  “พันธุ์สุราษฎร์ธานี” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในภาคใต้และกอแฝกมีพุ่มใบยาวตั้งตรงสูง รากหยั่งลึก 100-300 เซนติเมตร  จำนวน 179,200 ต้น  ตามแนวพื้นที่ลาดชัน รอบคันบ่อบำบัดน้ำเสีย จนถึงปัจจุบันปลูกแล้วจำนวน 1,120,400  ต้น ในพื้นที่ 300 ไร่  โดยมีการขยายพื้นที่ในการปลูกไปรอบๆโรงงาน  และโรงงานหาดใหญ่ รวมทั้งชุมชนรอบข้างโดยการให้ความรู้  เทคนิคการนำหญ้าแฝกมาทำเป็นเครื่องใช้สอย เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน  ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประการสำคัญคือการที่บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนหน่วยงานแรก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ “หญ้าแฝกทองคำ” นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างล้นพ้น มาสู่ชาวหาดทิพย์ทุกคน”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้า คำแนะนำวิธีปลูก  การดูแลรักษา จากสถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน

พลตรีพัชร  รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  ได้กล่าวว่า “การอนุรักษ์ดิน น้ำ และการรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว เราจะมีโครงการที่จะร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่  เพื่อต่อยอดโดยการนำหญ้าแฝกไปเป็นวัตถุดิบในการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน  โดยบริษัทฯจะหาผู้ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า  และหาตลาดให้กับสินค้าที่ผลิตจากชุมชนนี้ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในรูปแบบของการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ อีกครั้ง  ที่ได้กรุณามาเยี่ยมชมโครงการของเราในวันนี้  และขอขอบพระคุณบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดงาน “มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก” ซึ่งทำให้เกิดการรับรู้และ การตื่นตัวในประโยชน์ของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  และขอขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน กปร. , เครือข่ายคนรักษ์แฝก, กรมพัฒนาที่ดิน , จังหวัดสุราษฎร์ธานี , กรมอุทยาน-แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทางหลวง, และเจ้าหน้าที่โครงการฯ-ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำรงความมุ่งมั่นที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อลูกหลานของคนไทยต่อไปในอนาคต”

DSC_7954.JPGDSC_8014.JPGIMG_3509.JPGIMG_3554.JPG

 
เมื่อ: 15:42 น. 20 ก.ย. 59   1232 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
​หาดทิพย์ ภาคเอกชนแห่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
​หาดทิพย์ รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องปีที่ 3
หาดทิพย์ จับมือ ชุมชนตำบลน้ำน้อย สานต่อ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง” ปีที่ 2
ข่าวล่าสุด
แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
เมื่อ: 21:55คอลัมน์แนะนำ
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 05:59รายงานพิเศษ
​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
เมื่อ: 13:05เศรษฐกิจบ้านเรา
CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
เมื่อ: 13:04ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1583 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1273 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1166 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  989 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  841 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  828 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  757 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  698 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  583 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  576 ครั้ง
 1. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 3. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 4. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 6. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 7. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 8. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 9. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 10. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง