ข่าวสารบ้านเรา

ขนส่งสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   594 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

IMG_4863.JPG

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (23 ก.พ. 60) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางพศมน เจตน์ครองสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบความสุขแก่ประชาชน อันได้แก่ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการการกำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถ ใช้ถนน แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 รวมมูลค่า 8,671,670 บาท ในปี 2559 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดา จำนวน 8 คัน ขาเทียม จำนวน 4 ขา และเตียงนอน 1 เตียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการมอบความสุขพร้อมกำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีความเป็นตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้าน นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดสงขลาจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงของศิลปิน “สมศักดิ์ เหมรัญ” ผู้พิการแขนซ้ายจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีการประกวด “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์” ปี 2554 ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การให้ข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน การร่วมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 14 ราย การมอบของขวัญแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน จำนวน 64 ราย และการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกด้วย

IMG_4833.JPGIMG_4835.JPGIMG_4836.JPGIMG_4838.JPGIMG_4843.JPGIMG_4844.JPGIMG_4823.JPGIMG_4830.JPG

 
เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   594 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขธ ยังได้รับความสนใจเนืองแน่นเลขแรกจบที่ 2แสน
ขนส่งสงขลา เริ่มตรวจเข้มคนขับรถโดยสารสาธารณะเน้นย้ำความปลอดภัยก่อนถึงสงกรานต์
ขนส่งสงขลา พร้อมจัดประมูลเลขทะเบียนหมวด ขธ นำรายได้ช่วยผู้ประสบภัยทางถนน
ศึกษาแผนอัพเกรดสถานีขนส่งคนโดยสารหาดใหญ่ ลบภาพลักษณ์เดิมเพิ่มการใช้เทคโนโลยี
ข่าวล่าสุด
ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี
เมื่อ: 21:14รอบรั้วการศึกษา
เปิดแล้วรถมินิบัส หาดใหญ่ - สนามบิน 60 บาทตลอดสาย
เมื่อ: 15:59Gimyong Style
สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
เกิดเหตุชายวัย42 ไลฟ์สดผูกคอตนเอง ญาติตามกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทัน
เมื่อ: 08:51Gimyong Style

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15691 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4219 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3243 ครั้ง
 4. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  2977 ครั้ง
 5. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2802 ครั้ง
 6. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2230 ครั้ง
 7. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2156 ครั้ง
 8. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1961 ครั้ง
 9. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  1550 ครั้ง
 10. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  1542 ครั้ง
 1. ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี
  0 ครั้ง
 2. เปิดแล้วรถมินิบัส หาดใหญ่ - สนามบิน 60 บาทตลอดสาย
  0 ครั้ง
 3. สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
  0 ครั้ง
 4. เกิดเหตุชายวัย42 ไลฟ์สดผูกคอตนเอง ญาติตามกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทัน
  0 ครั้ง
 5. มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล
  0 ครั้ง
 6. ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62
  0 ครั้ง
 7. สงขลา เดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรม
  0 ครั้ง
 8. ยินดีกับคนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST
  0 ครั้ง
 9. เอ็ม วิชั่น ผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo เดินสายโรดโชว์ เปิดตัวหุ้น MVP กับนักลงทุนคนใต้
  0 ครั้ง
 10. ภาพยนตร์สถานสงขลา เชิญร่วมชมหนังฉายย้อนอดีตวันวาน
  0 ครั้ง