ประชาสัมพันธ์

โค้ก –หาดทิพย์ สร้างจิตรกรน้อย ผ่านผลงานวาดภาพ“แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 2

เมื่อ: 00:00 น. 11 ธ.ค. 58   2560 ครั้ง

ร่วมเทิดพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินีผ่านผลงานการประกวดวาดภาพ“แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 โค้ก –หาดทิพย์ สร้างจิตรกรน้อย 14 จังหวัดภาคใต้

DSC_0766.JPG

ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จ.สงขลา : ค่ายประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่  2โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  โดย ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล  กรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติ  83 พรรษา มหาราชินี  ผ่านจินตนาการของเยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้   ในระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย  และ มัธยมศึกษาต้น    โดยมีภาพวาดส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 261 ภาพ 

และ  มีเยาวชนผ่านเข้ารอบโครงการการ จำนวน  46  คนซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆด้านศิลปะ จาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา อาจารย์อัฎฐพล  คงพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย ได้รับเกียรจาก นายศักระ  ปิลกาญจน์  ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นาย ศักระ  ปิลกาญจน์  ปลัดจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า “ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนทุกโรงเรียน ที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชม บริษัท หาดทิพย์  จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว เพราะทั้งสองสถาบันถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของคนไทย โดยใช้งานศิลปะมาถ่ายทอด ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนผมคาดหวังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดงาน ศิลปะของเยาวชน จะเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนรักในงานศิลปะ รวมถึงได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผ่านทางงานศิลปะที่หลากหลาย

ด.ช.มังคเรศ  นิติธรรมมานนท์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์จ.ภูเก็ต ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณ บริษัทฯ ที่จัดให้มีโครงการประกวดวาดภาพ รวมถึงการได้มาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ทำให้พวกเราได้แสดงฝีมือ ได้รับความรู้ ทางด้านเทคนิคการวาดภาพต่างๆ ผมได้ทั้งพี่และน้อง เพิ่มขึ้นเลยครับ สำหรับในปีต่อๆไป อยากให้มีโครงการนี้อีก”

นางวรรณทา  มาศเสม มารดา ด.ช.สิริมงคล  มาศเสม ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กล่าวว่า “ปกติพ่อกับแม่ สนับสนุนน้องอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการซื้ออุปกรณ์วาดภาพให้ และน้องก็ชอบวาดภาพมาก โดยมองว่าศิลปะจะช่วยให้น้องมีพัฒนาการที่ดี และการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้น้องได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รับความรู้ด้านศิลปะเพิ่มขึ้น

สำหรับแม่ มองว่าเป็นโครงการที่สุดยอดมาก และอยากให้มีอีกในปีต่อไป ให้คนใน 14 จังหวัด ได้มาแลกเปลี่ยม มามีส่วมร่วมกัน”โดยผลการตัดสินเยาวชนที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 17 คน โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 8 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  9 คน รับทุนกาศึกษาพร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณพรณีย์  กันทรากร  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส “สำหรับค่ายประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเพิ่มประสบการณ์ ด้านศิลปะ ร่วมกับ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความเชี่ยวชาญ เทคนิคการใช้สี วาดภาพ ต่างๆ  รวมทั้งการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตัวเอง การมีน้ำใจ และ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ที่เด็กๆ ไม่สามารถได้เรียนรู้ได้ในห้องเรียน ซึ่งท่านอาจารย์ จะแนะนำ จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ และทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเล่นสีต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดการเรียนรู้ และ การแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน 

โดยค่ายจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  19-21 ตุลาคม  ซึ่งความพิเศษของค่ายคือ การเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา  มาสังเกตการณ์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไปใช้ต่อในโรงเรียน ภาคใต้  ….” โค้ก-หาดทิพย์  ที่ได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดิน  และภูมิใจ ที่สามารถ ส่งต่อความรู้ทางศิลปะ ให้กับเยาวชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต ปัตตานี  ประธานกรรมการตัดสิน  และ วิทยากรสอนเทคนิคการเขียนภาพสีน้ำ “จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีผลงานที่หลากหลายเด็กๆ มีการใช้สีมากเกินไปจนทำให้ความโดดเด่นของภาพลดลง จึงต้องนำเอาเทคนิคของการใช้สีมาแนะนำในรอบนี้ การสร้างความแตกต่างสำหรับผมรับผิดชอบสีน้ำ การวาดภาพเป็นศิลปะบำบัดที่ช่วนให้เด็กเกิดสมาธิ หยุดนิ่งได้ ซึ่ง เหมาะกับเด็กช่วงวัยนี้

อาจารย์ภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร การเข้าค่ายในครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เด็กๆยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน เรียนรู้วัฒธรรมระหว่างกันซึ่งเด็กบางคนไม่เคยได้รับได้แนวคิดใหม่เพื่อ ต่อยอดจินตนาการของเด็กๆได้ในอนาคต และขอขอบคุณหาดทิพย์ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น และเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

ด.ช.วงศ์ตตะวัน  จันทร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จังหวัดสงขลา การได้มาเข้าค่ายของผมร่วมกับเพื่อนๆในครั้งนี้สนุกมากครับ ได้รู้จักเพื่อนๆ จากหลายจังหวัดครับ และได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำด้วยเกลือที่ได้เคยเรียนมาก่อนและจะกลับ ไปฝึกฝน พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไปครับ

นางวรรณ์ฑา  มาศเสม คุณแม่ตัวแทนผู้ปกครอง “ลูกชายเป็นโรคสมาธิสั้น คุณหมอจึงแนะนำให้ใช้ศิลปะบำบัด และพัฒนาความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และโรงเรียน  ขอขอบคุณหาดทิพย์ที่ได้จัดประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ ให้เด็กๆได้นำความรู้และความสามารถมาแสดงออก ที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ความรู้ ได้เพื่อน  ได้ประสบการณ์ชีวิต ที่โรงเรียนไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด  แม่เห็นลูกทำกิจกรรมแล้วมีความสุข แม่ก็มีความสุขด้วย ขอบคุณ โค้ก- หาดทิพย์ และ ทีมอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น”

DSC_0127.JPG

DSC_0317.JPG

DSC_0551.JPG

 

 
เมื่อ: 00:00 น. 11 ธ.ค. 58   2560 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
​หาดทิพย์ ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง HAADTHIP FAN RUN 2021
​มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินและน้ำดื่มรวมมูลค่ากว่า 7 ล้าน สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าป้องกันโควิด 19
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1782 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1748 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1534 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1442 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1419 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1373 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1327 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง