ประชาสัมพันธ์

โค้ก –หาดทิพย์ สร้างจิตรกรน้อย ผ่านผลงานวาดภาพ“แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 2

เมื่อ: 00:00 น. 11 ธ.ค. 58   2116 ครั้ง

ร่วมเทิดพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินีผ่านผลงานการประกวดวาดภาพ“แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 โค้ก –หาดทิพย์ สร้างจิตรกรน้อย 14 จังหวัดภาคใต้

DSC_0766.JPG

ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จ.สงขลา : ค่ายประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่  2โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  โดย ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล  กรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติ  83 พรรษา มหาราชินี  ผ่านจินตนาการของเยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้   ในระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย  และ มัธยมศึกษาต้น    โดยมีภาพวาดส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 261 ภาพ 

และ  มีเยาวชนผ่านเข้ารอบโครงการการ จำนวน  46  คนซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆด้านศิลปะ จาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา อาจารย์อัฎฐพล  คงพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย ได้รับเกียรจาก นายศักระ  ปิลกาญจน์  ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นาย ศักระ  ปิลกาญจน์  ปลัดจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า “ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนทุกโรงเรียน ที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชม บริษัท หาดทิพย์  จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว เพราะทั้งสองสถาบันถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของคนไทย โดยใช้งานศิลปะมาถ่ายทอด ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนผมคาดหวังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดงาน ศิลปะของเยาวชน จะเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนรักในงานศิลปะ รวมถึงได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผ่านทางงานศิลปะที่หลากหลาย

ด.ช.มังคเรศ  นิติธรรมมานนท์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์จ.ภูเก็ต ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณ บริษัทฯ ที่จัดให้มีโครงการประกวดวาดภาพ รวมถึงการได้มาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ทำให้พวกเราได้แสดงฝีมือ ได้รับความรู้ ทางด้านเทคนิคการวาดภาพต่างๆ ผมได้ทั้งพี่และน้อง เพิ่มขึ้นเลยครับ สำหรับในปีต่อๆไป อยากให้มีโครงการนี้อีก”

นางวรรณทา  มาศเสม มารดา ด.ช.สิริมงคล  มาศเสม ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กล่าวว่า “ปกติพ่อกับแม่ สนับสนุนน้องอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการซื้ออุปกรณ์วาดภาพให้ และน้องก็ชอบวาดภาพมาก โดยมองว่าศิลปะจะช่วยให้น้องมีพัฒนาการที่ดี และการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้น้องได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รับความรู้ด้านศิลปะเพิ่มขึ้น

สำหรับแม่ มองว่าเป็นโครงการที่สุดยอดมาก และอยากให้มีอีกในปีต่อไป ให้คนใน 14 จังหวัด ได้มาแลกเปลี่ยม มามีส่วมร่วมกัน”โดยผลการตัดสินเยาวชนที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 17 คน โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 8 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  9 คน รับทุนกาศึกษาพร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณพรณีย์  กันทรากร  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส “สำหรับค่ายประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเพิ่มประสบการณ์ ด้านศิลปะ ร่วมกับ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความเชี่ยวชาญ เทคนิคการใช้สี วาดภาพ ต่างๆ  รวมทั้งการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตัวเอง การมีน้ำใจ และ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ที่เด็กๆ ไม่สามารถได้เรียนรู้ได้ในห้องเรียน ซึ่งท่านอาจารย์ จะแนะนำ จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ และทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเล่นสีต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดการเรียนรู้ และ การแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน 

โดยค่ายจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  19-21 ตุลาคม  ซึ่งความพิเศษของค่ายคือ การเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา  มาสังเกตการณ์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไปใช้ต่อในโรงเรียน ภาคใต้  ….” โค้ก-หาดทิพย์  ที่ได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดิน  และภูมิใจ ที่สามารถ ส่งต่อความรู้ทางศิลปะ ให้กับเยาวชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต ปัตตานี  ประธานกรรมการตัดสิน  และ วิทยากรสอนเทคนิคการเขียนภาพสีน้ำ “จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีผลงานที่หลากหลายเด็กๆ มีการใช้สีมากเกินไปจนทำให้ความโดดเด่นของภาพลดลง จึงต้องนำเอาเทคนิคของการใช้สีมาแนะนำในรอบนี้ การสร้างความแตกต่างสำหรับผมรับผิดชอบสีน้ำ การวาดภาพเป็นศิลปะบำบัดที่ช่วนให้เด็กเกิดสมาธิ หยุดนิ่งได้ ซึ่ง เหมาะกับเด็กช่วงวัยนี้

อาจารย์ภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร การเข้าค่ายในครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เด็กๆยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน เรียนรู้วัฒธรรมระหว่างกันซึ่งเด็กบางคนไม่เคยได้รับได้แนวคิดใหม่เพื่อ ต่อยอดจินตนาการของเด็กๆได้ในอนาคต และขอขอบคุณหาดทิพย์ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น และเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

ด.ช.วงศ์ตตะวัน  จันทร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จังหวัดสงขลา การได้มาเข้าค่ายของผมร่วมกับเพื่อนๆในครั้งนี้สนุกมากครับ ได้รู้จักเพื่อนๆ จากหลายจังหวัดครับ และได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำด้วยเกลือที่ได้เคยเรียนมาก่อนและจะกลับ ไปฝึกฝน พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไปครับ

นางวรรณ์ฑา  มาศเสม คุณแม่ตัวแทนผู้ปกครอง “ลูกชายเป็นโรคสมาธิสั้น คุณหมอจึงแนะนำให้ใช้ศิลปะบำบัด และพัฒนาความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และโรงเรียน  ขอขอบคุณหาดทิพย์ที่ได้จัดประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ ให้เด็กๆได้นำความรู้และความสามารถมาแสดงออก ที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ความรู้ ได้เพื่อน  ได้ประสบการณ์ชีวิต ที่โรงเรียนไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด  แม่เห็นลูกทำกิจกรรมแล้วมีความสุข แม่ก็มีความสุขด้วย ขอบคุณ โค้ก- หาดทิพย์ และ ทีมอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น”

DSC_0127.JPG

DSC_0317.JPG

DSC_0551.JPG

 

 
เมื่อ: 00:00 น. 11 ธ.ค. 58   2116 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
​โค้ก-หาดทิพย์ ขอเป็นอีกหนึ่งในการส่งกำลังใจและความห่วงใย ให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34853 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3256 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1776 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  734 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  676 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  638 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  620 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  472 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  427 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  400 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง