รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึก ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา

เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   296 ครั้ง

คณะมนุษย์ฯ มรภ.สงขลา สร้างความร่วมมือองค์กรต่างประเทศ จับมือ ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา พร้อมหารือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานภาคสนามทางภูมิศาสตร์   

014.jpg

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทางคณะฯ จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิชาการและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนั้น ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยสู่สากล

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ ม.ซายน์ มาเลเซีย ที่ทำร่วมกันไว้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 โดยในครั้งนี้ทั้งสององค์กรได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลากหลายมิติ และตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา โดย อ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาษามลายูในภาษาถิ่นใต้” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ อ.ฮัสนีดา สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิธีการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมทางภาษาศาสตร์.jpg

ด้าน อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารคณะฯ ได้ปรึกษาพูดคุยในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการกับ ศาสตราจารย์ ดร. Narimah Samat คณบดี School of Humanities, ม.ซายน์ มาเลเซีย ในประเด็น 1. การเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในช่วงเดือน ก.ค. 61 ภายใต้หัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทาง School of Humanities ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยินดีเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งทางคณะฯ จะประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อเตรียมการโครงการดังกล่าว โดยทาง School of Humanities จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และเสาะหาอาจารย์หรือนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. การประชุมระดับนานาชาติทางสาขาภูมิศาสตร์ ในช่วงเดือน ส.ค. 61 ซึ่งทาง School of Humanities ได้เชิญชวนและสนับสนุนให้ มรภ.สงขลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพ เข้าฟังการบรรยาย และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่ง School of Humanities จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางคณะฯ ในภายหลังอีกครั้ง     

อ.ตะวัน กล่าวอีกว่า 3. โครงการฝึกงานภาคสนามร่วมกัน ซึ่งคณบดี School of Humanities ที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ อธิบายว่าในภาควิชามีลักษณะการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ และเนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา มีหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงมีแนวคิดทำโครงการปฏิบัติภาคสนามร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยกำหนดระยะเวลาฝึกภาคสนามให้ตรงกัน และจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ในการฝึก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ ประโยชน์ที่ได้คือ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และการปฏิบัติงานภาคสนามทางสาขาภูมิศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน 4. โครงการ English Summer Camp เสนอโดย Dr. Raja Rozina BT. Baja Suleiman หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา ของ  School of Humanities ซึ่งจะจัดขึ้นในปีการศึกษาหน้าเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ 5. โครงการประชุมวิชาการ Reginal Conference ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา โดยได้เชิญโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีดังกล่าว

มอบของที่ระลึก.jpgหารือความร่วมมือ.jpgคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ นำทีม.jpg23794948_166350197438282_7266118443899119198_n.jpg23722784_166349947438307_5115364405092674948_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   296 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ติวครู ตชด. ใช้เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการสอน
มรภ.สงขลา ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังฯ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มรภ.สงขลา เร่งพัฒนาไอที เตรียมก้าวสู่ ‘E-University’ เต็มรูปแบบ
ข่าวล่าสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 455 อัตรา
เมื่อ: 13:18ประชาสัมพันธ์
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
เมื่อ: 12:51ประชาสัมพันธ์
ทหาร ลุยจับแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนที่สะเดา จำนวน 5 ที่หมายได้ของกลางหลายร้อยลิตร
เมื่อ: 11:50Gimyong Style
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรู 2คันคนไปกระท่อมมาเต็มคันรวมน้ำหนักเกือบ 1ตัน
เมื่อ: 11:40Gimyong Style

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35152 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11536 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11439 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10687 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  8803 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6534 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5862 ครั้ง
 8. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  5861 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5484 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5450 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2584 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2540 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1471 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  943 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  868 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง