รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย ทำงานเพื่อชุมชน ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ สตูล-สงขลา-พัทลุง

เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   156 ครั้ง

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย เร่งขับเคลื่อนงานเพื่อท้องถิ่น จับมือหน่วยงานพันธมิตรร่วมทำแผนพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าบริการวิชาการปี 61 ดูแลพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 3 จังหวัด สตูล-สงขลา-พัทลุง

24259680_1858727784154798_564850504_o.jpg

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สตูล เพื่อตอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี ร่วมกับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1. บ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู 2. บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู 3. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 4. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 5. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 6. ม.4 (บ้านตะโละใส) ต.ปากน้ำ อ.ละงู และ 7. ม.3 (บ้านเกาะยวน) ต.ละงู อ.ละงู โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ในประเด็น 1. การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล 2. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.บรรจง กล่าว นอกจากนั้น สถาบันวิจัยฯ ยังเดินทางไปหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาชุมชน จ.พัทลุง ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 2. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 3. บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 4. บ้านเกาะทองสมใหม่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ 5. บ้านโพธิ์ (บ้านหัวพรุ) ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าทุกพื้นที่ควรเน้น เรื่องความมั่นคงของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือ พืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานต่อจากนี้ มรภ.สงขลา จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ขณะเดียวกันทาง จ.สตูล และ พัทลุง โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ตลอดจนพิจารณาเสนอลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ มรภ.สงขลา จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินดำเนินงาน จัดส่งไปยังจังหวัด (เรียนผู้ว่าราชการฯ) เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้ดำเนินงานประสานพื้นที่ต่อไป

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายอันมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 2. ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 3. อ.ควนโดน จ.สตูล พื้นที่สนองพระบรมราโชบายฯ จำนวน 5 พื้นที่    ได้แก่ 1. ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2.บ้านเกาะยวน (ม.3) ต.ละงู และ บ้านตะโละใส (ม.4) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 3. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 4. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และ 5.โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้น จ.สงขลา 3 โรงเรียน (ร.ร.บ้านป่าโอน ม.6 ต.เทพา อ.เทพา, ร.ร.บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา, ร.ร.บ้านคูนายสังข์ ม.6 ต.แค อ.จะนะ) 

พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น จ.สงขลา ได้แก่ 1. บ้านท่าพรุ ม.1 ต.เทพา อ.เทพา 2. บ้านท่าดี ม. 4 ต.เทพา 3. บ้านปากบาง ม.7 ต.เทพา 4. บ้านควนเจดีย์ ม.6 ต.ลำไพล อ.เทพา 5. บ้านหวยลาด ม.2 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ 6. บ้านใต้ ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง สำหรับ จ.สตูล ได้แก่ 1. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 2. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 3. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 4. ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู 5. ม. 3 ต.ละงู อ.ละงู และ จ.พัทลุง ได้แก่ 1. ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 2. ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 3. บ้านหัวพรุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน    

24209786_1858727807488129_952662191_o.jpg24271070_1858727754154801_276544661_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   156 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รู้จักนศ.ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชื่อมั่น ศรัทธา เดินตามฝันสู่อาชีพนักวิจัยด้านอาหาร
มรภ.สงขลา ประกวดโนรา-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปีฯ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
พลทหารเกณฑ์คลั่งยาบ้าคว้าปืนยิงเพื่อนที่ชักชวนมาเสพยาด้วยกันแถมไล่ฟันต่อถึงรพ.สต.
เมื่อ: 18:55ข่าวสารบ้านเรา
แถลงการจับกุมยาเสพติด 3คดี ยึดของกลางหลายรายการมูลค่า 35ล.ผู้ต้องหา 9ราย
เมื่อ: 18:19ข่าวสารบ้านเรา
สภ.ทุ่งลุง จับกุม 23แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแอบซ่อนตัวในบ้านร้าง
เมื่อ: 14:58Gimyong Style
ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6299 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6254 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5927 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5752 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4948 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4649 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4135 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3613 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3124 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  2976 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง