รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เสริมความมั่นใจด้านภาษา จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   340 ครั้ง

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติ

26221001_2038740732808081_5433883502674320917_o.jpg

 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-7 ก.พ. 2. ภาษาจีนเบื้องต้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันที่ 9 ม.ค.-1 ก.พ  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันจันทร์และวันพุธ วันที่ 8-31 ม.ค. 4. ประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. เป็นต้นไป 5. เตรียมสอบ TOEIC วันที่ 16 ม.ค.-8 ก.พ. และ 6. อบรมโฟนิกส์ (Phonics) พูดได้ สะกดเป็น เนื่องจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ

ดร.สลิลา กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่าทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีชาวต่างชาติปฏิบัติงานในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า หากพูดถึงภาษาต่างประเทศที่ควรรู้ในโลกยุคนี้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว คงหลีกไม่พ้นภาษาจีน เพราะปัจจุบันจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อเอเชียและต่อโลก นอกจากนี้ ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากขึ้น โดยพบได้ทั่วไปจากอาหาร ร้านค้า การท่องเที่ยวฯลฯ อีกทั้งคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงได้จัดอบรมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา  

ด้าน นายฆรวัณณ์ สถล นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ภาษา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ภาษายังอบรมเรื่องโฟนิกส์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เรียนรู้วิธีการโฟนิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคำ เมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็น จะทำให้เข้าใจเวลาฟังเจ้าของภาษาพูด เมื่อเข้าใจก็สามารถโต้ตอบได้ และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ พร้อมทั้งประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Ellis ตามระยะเวลาที่ศูนย์ภาษากำหนดให้ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้

นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ การสอบ TOEIC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานศึกษา สายการบิน ธนาคาร โรงแรม บริษัททัวร์ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ

26756558_2037594872922667_4490749148895452404_o.jpg26685256_2038740536141434_2376034552347228739_o.jpg26240559_2037594729589348_1936746001690631184_o.jpg26233579_2038740442808110_6388190923665413846_o.jpg26233517_2037595302922624_8075168012014249983_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   340 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รู้จักนศ.ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชื่อมั่น ศรัทธา เดินตามฝันสู่อาชีพนักวิจัยด้านอาหาร
มรภ.สงขลา ประกวดโนรา-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปีฯ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
พลทหารเกณฑ์คลั่งยาบ้าคว้าปืนยิงเพื่อนที่ชักชวนมาเสพยาด้วยกันแถมไล่ฟันต่อถึงรพ.สต.
เมื่อ: 18:55ข่าวสารบ้านเรา
แถลงการจับกุมยาเสพติด 3คดี ยึดของกลางหลายรายการมูลค่า 35ล.ผู้ต้องหา 9ราย
เมื่อ: 18:19ข่าวสารบ้านเรา
สภ.ทุ่งลุง จับกุม 23แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแอบซ่อนตัวในบ้านร้าง
เมื่อ: 14:58Gimyong Style
ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6299 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6254 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5927 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5752 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4948 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4649 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4135 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3613 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3124 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  2974 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง