ข่าวสารบ้านเรา

สงขลาชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนรับเงินในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อ: 10:58 น. 8 ก.พ. 61   519 ครั้ง

จังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนและการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

3.JPG

วันที่ 6 ก.พ. 61 ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนและการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วยนางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน, ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีเด็กเล็กในช่วงอายุ 0-6 ปี เพียง 1.2 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองด้วยเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมขณะที่อีกกว่า 4 ล้านคนไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐถือเป็นช่องว่างทางสังคมอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขจึงได้ทุ่มเงินงบประมาณถึง 600 กว่าล้านบาทให้กับโครงการ โดยเมื่อจบโครงการคาดว่าร้อยละ 95 ของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้การลงทุนสำหรับเด็กในช่วงวัย 0-6 ปีซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างรากฐานที่สำคัญให้เด็กสามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเริ่มรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมาผ่านอบต./เทศบาลในพื้นที่ทั้ง 140 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบันจำนวน 13, 183 คน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุน จำนวน 11,084 คน และผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลการแบบรับรองสถานะครัวเรือนเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 6,041 คน

นอกจากนี้ในการประชุม มีการซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆตามบริบทของพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนวทาง ข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆเพื่อแก้ไขให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

1.JPG2.JPG5.JPG8.JPG10.JPG

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา โชคผ่อง /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  6 ก.พ. 61

 
เมื่อ: 10:58 น. 8 ก.พ. 61   519 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 455 อัตรา
เมื่อ: 13:18ประชาสัมพันธ์
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
เมื่อ: 12:51ประชาสัมพันธ์
ทหาร ลุยจับแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนที่สะเดา จำนวน 5 ที่หมายได้ของกลางหลายร้อยลิตร
เมื่อ: 11:50Gimyong Style
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรู 2คันคนไปกระท่อมมาเต็มคันรวมน้ำหนักเกือบ 1ตัน
เมื่อ: 11:40Gimyong Style

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35141 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11528 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11431 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10679 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  8383 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6524 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5849 ครั้ง
 8. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  5772 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5474 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5444 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2540 ครั้ง
 3. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2492 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1471 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  936 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  868 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง