ข่าวสารบ้านเรา

สงขลาซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ: 17:01 น. 13 ก.พ. 61   1252 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" มุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

PNEWS18021315194601601.JPG

วันนี้ (13 ก.พ. 61) เวลา 15.00 น. กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีโครงการ หรือกิจกรรมดำเนินการในระดับตำบล/หมู่บ้านใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน ในพื้นที่ทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับกรอบในการดำเนินโครงการฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คือ การสร้างความปรองดอง , คนไทยไม่ทิ้งกัน คือ การดูแลผู้มีรายได้น้อย , ชุมชนอยู่ดีมีสุข คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ การดูแลอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน , วิถีไทย วิถีพอเพียง คือ การส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการออมทุกช่วงวัย , รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยี , ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนโครงการฯ 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่ 81,151 แห่ง

ทั้งนี้ หลังจากนี้ได้มีการเตรียมจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเกี่ยวกับ 1.แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน โดยกระทรวงการคลัง , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. แผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน , กรมการปกครอง) , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 3.แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

PNEWS18021315194601602.JPGPNEWS18021315194601603.JPGPNEWS18021315194601606.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 17:01 น. 13 ก.พ. 61   1252 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภาคใต้
ข่าวล่าสุด
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรูขนใบกระท่อมมาเต็มคันหนักกว่า 585กก.
เมื่อ: 11:18Gimyong Style
เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว งานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ ประจำปี 2561
เมื่อ: 11:10ข่าวสารบ้านเรา
พนักงานทีโอทีสงขลา ร่วมยืนหนังสือจี้ปลดกรรมการผู้จัดการใหญ่-ชี้ทำองค์กรเสียหาย
เมื่อ: 11:00ข่าวสารบ้านเรา
ปัญหาการเงิน แก้ได้ ด้วย ผู้วิเศษของปลาดาว สาระดีๆจาก ธปท.ภาคใต้
เมื่อ: 10:30คอลัมน์แนะนำ

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35218 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11598 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11507 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10740 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  10384 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6570 ครั้ง
 7. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  6385 ครั้ง
 8. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5886 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5532 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5503 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2868 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2542 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1472 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  952 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  869 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง