รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.บุกเมืองกรุง แถลงข่าวกิจกรรมฉลอง 50 ปี ยิ่งใหญ่ ชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

เมื่อ: 18:17 น. 23 ก.พ. 61   5458 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ยกทีมขึ้นกรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ยิ่งใหญ่ เชิญชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าและจัดรายการโทรทัศน์ระดมทุนสมทบกองทุน ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือนักศึกษา ศิษย์เก่าที่ประสบภัย และ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

IMG_7412.JPG

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการฯ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ช่อง 9 MCOT HD  (กรุงเทพมหานครฯ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” มีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, คุณสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ., คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศิษย์เก่าซึ่งมีชื่อเสียงในวงการสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_7354.JPG

และภายในงานแถลงข่าวก็มีการแสดงบทเพลง “จะกอดความดีไว้ ในใจนิรันดร์” โดยศิลปินรับเชิญ กัน เดอะสตาร์ “นภัทร์ อินทร์ใจเอื้อ” พร้อมมีการมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กว่า 450,000 บาท จากหลากหลายหน่วยงาน

IMG_7187.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560  ซึ่งจัดในหลายรูปแบบในทุกวิทยาเขต (ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง) โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของ และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี  กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิง และนันทนาการ การจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยในวาระ 50 ปี การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี ม.อ. และการระดมทุน เป็นต้น

IMG_7323.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 

และพิเศษในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

IMG_7273.JPG

ในภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น และ มีปาฐกถาพิเศษ “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

ส่วนภาคค่ำ มี การจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งจะแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ งานคืนสู่เหย้า ชาว ม.อ. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป เป็นการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ  “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน”  ทางช่อง 9 อสมท. และ ช่อง 30 HD  ซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อภาคใต้และประเทศชาติ ทั้งที่ผ่านมาในอดีตและมองสู่อนาคตผ่านการนำเสนอในหลายรูปแบบสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททีวีบูรพา และในรายการจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบ "กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" ด้วย

IMG_7287.JPG

"กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" จัดตั้งขึ้นจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากความไม่สงบ และการประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น การดูแลรักษาที่ต้องใช้เวลานาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปแล้ว 6 ราย นอกจากนั้น จะใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย และ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำนักงานศิษย์เก่าโดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

IMG_7288.JPG

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการตลอด 50 ปีของมหาวิทยาลัย หลังการเปิดรับนักศึกษาในปี 2510 ว่า สามารถจะแบ่งได้ 5 ช่วงเวลาคือ 

ทศวรรษแรก การก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยการย้ายคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพ ไปที่ศูนย์ปัตตานี  ในปี 2511 และได้ย้ายไปที่ศูนย์หาดใหญ่ ในปี 2514 

ทศวรรษที่สอง  มุ่งสนองความต้องการกําลังคนด้านการเกษตรและสาธารณสุข และเพิ่มบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เปิดสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายภารกิจการวิจัย 

ทศวรรษที่สาม ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง โดยได้กำหนดจุดเน้นทางวิชาการของแต่ละพื้นที่ เริ่มวางรากฐานระบบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ หรือ PSU System ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของวิทยาเขต

ทศวรรษที่สี่ มุ่งวางระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเป็นฐาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาของภาคใต้ พร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ทศวรรษที่ห้า มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็งและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย สามารถแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ และได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559

IMG_7334.JPG

เวลาที่ผ่านมา 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์   เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม  และ มีการผลิต งานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดในภาคใต้ รวมทั้งการทำนุบำรุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

สำหรับแผนพัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนพัฒนาระยะยาว ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และ การผลิตบุคลากร ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  โดยเน้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน คือ การสร้างกลไกการทำงานเชิงรุก สร้างความเป็นผู้นำวิชาการ สร้างความเป็นนานาชาติ  และ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

IMG_7319.JPG

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

IMG_7374.JPG

คุณสมพงษ์ เจริญสุข

IMG_7381.JPG

คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

IMG_7213.JPGIMG_7265.JPGIMG_7399.JPGIMG_7419.JPGIMG_7420.JPGIMG_7425.JPGIMG_7427.JPGIMG_7429.JPG

 
เมื่อ: 18:17 น. 23 ก.พ. 61   5458 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมกับ ม.อ.แถลงข่าว อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี
MBA ตรัง - ภูเก็ต จัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
รมว.วิทย์ฯ ร่วมปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้”ที่ ม.อ.
ม.อ.มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ แก่ วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานได้ร่วมให้ความช่วยเหลือหนุ่มพิการที่ลุกนั่งไม่ได้ในพื้นที่รัตภูมิ ที่มีการแชร์ในโซเชียลแล้ว
เมื่อ: 17:14ข่าวสารบ้านเรา
พบประทัดยักษ์ประกอบเลียบแบบระเบิดนำไปวางไว้ใกล้โรงรถจักรริมทางรถไฟหาดใหญ่
เมื่อ: 17:05ข่าวสารบ้านเรา
เปิดงาน ONE STOP SHOPPING EXPO 4 งานใหญ่ในงานเดียว ครบจบทุกความต้องการ
เมื่อ: 16:28เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาโอเดียน เสิร์ฟความเป็นไทยสู่กลุ่มลูกค้ากลางเมือง
เมื่อ: 16:00เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6348 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6307 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5950 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5767 ครั้ง
 5. ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
  5535 ครั้ง
 6. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  5007 ครั้ง
 7. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4689 ครั้ง
 8. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4193 ครั้ง
 9. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3723 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  3168 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง