รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เดินหน้าห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปี 2

เมื่อ: 16:34 น. 13 มี.ค. 61   1263 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เดินหน้าห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2 ยกเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สำหรับเด็ก ใช้เป็นสื่อกลางสร้างทักษะชีวิต

28071183_210963959643572_1547428714644785008_o.jpg

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างพิธีส่งมอบห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ของเล่นถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเล่นของเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในชีวิต ของเล่นที่เหมาะสมจะส่งเสริมความสามารถและทักษะทางการเคลื่อนไหวที่ดี ดังนั้น โปรแกรมวิชาภาษาไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จึงจัดกิจกรรมห้องสมุดของเล่นต้นแบบฯ ให้กับ ร.ร.วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ในมิติที่เกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ มรภ.สงขลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ รวมทั้งผลิต บริการ และเผยแพร่สื่อของเล่นเพื่อการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบแก่ท้องถิ่น

ดร.มุจลินทร์ ผลเกล้า อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการห้องสมุดของเล่น กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางคณะฯ ได้จัดอบรม “การจัดห้องสมุดของเล่นและสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก” ให้แก่นักศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการวิชาการ จ.สงขลา โดยเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ มาให้ความรู้ ก่อนลงพื้นที่สร้างห้องสมุดของเล่นต้นแบบให้กับ ร.ร.วัดสามกอง เพื่อเสริมร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อจัดเสวนาการจัดห้องสมุดของเล่น และฝึกปฏิบัติการจัดห้องสมุดของเล่น โดย คุณประทุมรัตน์ รัตน์น้อย และ คุณอมรพรรณ พัทโร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์สร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและ วิธีการเล่านิทานสำหรับเด็ก โดยมี อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร

ดร.มุจลินทร์ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เห็นภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน โดยวิทยากรได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงที่ได้จากการทำงาน เพื่อให้การจัดโครงการในครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ประการสำคัญ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้อีกด้วย ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรม และต้องการให้จัดกิจกรรมกลยุทธ์สร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก และ วิธีการเล่านิทานสำหรับเด็กอีกครั้ง โดยอยากให้ขยายเวลาและขยายพื้นที่ให้ทุกโรงเรียนทั่ว จ.สงขลา ได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งในขณะนี้ได้รับการอนุมัติจาก อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย ให้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และเชิญ อ. อัจฉรา อีกครั้งเร็วๆ นี้

ด้าน อ.ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก กล่าวบ้างว่า ตนนำนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มาเข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และเทคนิคดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปสร้างสรรค์ผลงานนิทานสำหรับเด็กแบ่งปันแก่น้องๆ ร.ร.วัดสามกอง ในโครงการห้องสมุดของเล่นต้นแบบฯ

ขณะที่ น.ส.สุริยานี มะอุเซ็ง นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่จะนำไปใช้กับน้องๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่พวกเขา

28164696_210962302977071_1607170519731932511_o.jpg28161763_210961866310448_9096880010596313946_o.jpg28234918_210964479643520_202347826247736418_o.jpg26992534_10213261179297605_228846471096411365_n.jpg28235599_210962199643748_4511094982817036350_o.jpg26992590_10213261184217728_339777451396893345_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 16:34 น. 13 มี.ค. 61   1263 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รู้จักนศ.ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชื่อมั่น ศรัทธา เดินตามฝันสู่อาชีพนักวิจัยด้านอาหาร
มรภ.สงขลา ประกวดโนรา-ภาพวาดเล่าเรื่อง 100 ปีฯ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
เมื่อ: 10:40รอบรั้วการศึกษา
อบจ.สงขลา จับมือ อปท. ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา
กระทรวงวิทย์ฯ ปลื้มเด็กใต้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์คับคั่ง ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.สงขลา
เมื่อ: 10:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สภากาชาดไทย ร่วมออกพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอจะนะ
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6263 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6240 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5915 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5745 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4925 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4639 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4092 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3580 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3119 ครั้ง
 10. ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน
  2448 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง