รอบรั้วการศึกษา

2 ม.ดังในสงขลา จับมือจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 Regional Research Expo 2018

เมื่อ: 16:57 น. 13 มี.ค. 61   3436 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” 

IMG_0252.JPG

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ,ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_0244.JPG

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับ วช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และในปีนี้ก็จัดขึ้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และ ผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์ เป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

IMG_0240.JPG

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”  โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรับผิดชอบ ภาคนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 6 ด้าน

ดังนี้ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ 6.กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.  รวมมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด ๑๑๒ ผลงาน 

IMG_0203.JPG

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

ด้าน รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของภาคประชุม/สัมมนา/เสวนา มีการประชุมในหลากหลายประเด็น ได้แก่ ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เป็นต้น

IMG_0189.JPG

รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล

ในการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 2018)" เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง หับโห้หิ้น จังหวัดสงขลา โดย

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 มีการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัย

ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมการเปิดงาน ถนนวิจัยและนวัตกรรม ในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัย มอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม การประกวดผลงานโครงงานปริญญานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน  และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม

IMG_0257.JPGIMG_0237.JPGIMG_0261.JPGIMG_0209.JPGIMG_0231.JPGIMG_0233.JPGIMG_0192.JPGIMG_0183.JPGIMG_0180.JPGIMG_0176.JPGIMG_0171.JPGIMG_0168.JPG

 
เมื่อ: 16:57 น. 13 มี.ค. 61   3436 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
อบจ.สงขลา จับมือ อปท. ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา
กระทรวงวิทย์ฯ ปลื้มเด็กใต้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์คับคั่ง ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.สงขลา
เมื่อ: 10:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สภากาชาดไทย ร่วมออกพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอจะนะ
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
เมื่อ: 09:36ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6263 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6240 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5915 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5745 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4925 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4639 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4092 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3580 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3119 ครั้ง
 10. ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน
  2448 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง