ประชาสัมพันธ์

กฟผ.จะนะ รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อ: 13:51 น. 9 มี.ค. 59   1569 ครั้ง

กฟผ. รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

โรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ตามมาตรฐานไทยและสากล การันตีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร นำไปสู่การหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

2.jpg

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีรับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้บริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย มอบใบรับรองตามมาตรฐานไทย และใบรับรองตามมาตรฐานสากลให้กับโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี

 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวว่า โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดำเนินงานสำเร็จโดยโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ได้แก่

1) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
2) โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ 
4) โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5) โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 
6) โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 
7) โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินงานตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก และได้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14064-1 จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย ทั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของ กฟผ. ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เป็นการทำงานแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง

“การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ภาคสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ กฟผ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 จากระดับที่คาดว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 จำนวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น ไทยจะต้องลดการปล่อยลงให้ได้ 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ที่ กฟผ. ดำเนินการ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

 การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อาทิ การใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ ส่วนมาตรฐาน ISO14064-1 เป็นการแสดงถึงการได้รับการรับรองตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การจัดทำรายงาน และการยืนยันความถูกต้องของการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีรับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรอง ISO14064-1 ของโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการดำเนินกิจการโดยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานในระดับ Global Top Quartile ซึ่งการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานของ กฟผ. ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1.png3.jpg

 
เมื่อ: 13:51 น. 9 มี.ค. 59   1569 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
​ชาวบ้านตลิ่งชัน เห็นด้วยให้มีการผลักดันเมืองจะนะ เป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ
กองหนุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ วอบรับฟังเสียงเจ้าของพื้นที่ตัวจริง
​กฟผ.จะนะ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อที่จำเป็นและน้ำดื่มให้กับศูนย์กักกัน อบต.สะกอม
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  381 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  233 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  232 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  204 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  194 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  172 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  171 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  171 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  167 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  146 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง