ข่าวสารบ้านเรา

วธ. เปิดเวทีประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม-สมัชชาคุณธรรมภาคใต้

เมื่อ: 15:32 น. 3 ก.ค. 61   442 ครั้ง

วธ. เปิดเวทีประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม-สมัชชาคุณธรรมภาคใต้เดินหน้าขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  สร้างสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

18_resize.JPG

 (2 ก.ค.61) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ภายใต้การขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ. ศ. 2559-2564) ระหว่างวันที่ 2 3กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 450 คน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)โดยกรมการศาสนา (ศน.) และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1( พ. ศ. 2559 - พศ. 2564) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแสวงหาแนวร่วมภาคประชารัฐในสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะร่วมแสดงเจตนาเดินหน้า “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” เพื่อความอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มี กิจกรรมหลักประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ, การนำเสนอผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม, การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน, การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนหน่วยงานองค์กรคุณธรรมจำนวน 12 ชุมชน/องค์กร นอกจากนี้ที่ประชุมจะได้นำเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประเมินชุมชนองค์กรของตนซึ่งแบ่งจำแนกได้เป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด มุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น

1_resize.JPG2_resize.JPG21_resize.JPG23_resize.JPG

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว นายประชา  โชคผ่อง /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:32 น. 3 ก.ค. 61   442 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

วธ.สงขลา มอบรางวัลยกย่องบุคคล-องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมหนังตะลุงและการแสดงพื้นบ้านชายแดน
ต้นเลียบ 400 ปีจากที่ฝังรกหลวงปู่ทวดสู่ รุกข มรดกของแผ่นดินแห่งสทิงพระ
วธ.สงขลา ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Tags: วธ.
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  384 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  244 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  236 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  207 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  196 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  176 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  175 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  175 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  169 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  149 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง