ข่าวสารบ้านเรา

จัดกิจกรรมสงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อ: 09:33 น. 5 ก.ค. 61   1158 ครั้ง

สสจ.สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถาน ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมดีๆ "สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค. 61

1.JPG

(4 ก.ค. 61) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพภายใต้กิจกรรม สิ่งดีๆ"สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ, เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน การที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานระหว่างวัดกับมัสยิดตลอดจนมีการนำสิ่งดีๆที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสงขลาดำเนินกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะชุมชนซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หากมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ผลจะทำให้บ้านเมืองสะอาดและเมื่อขยะไม่มี ก็จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้ไม่เกิดโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคระบาดสำคัญของจังหวัดสงขลา

ด้านนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยเน้นกิจกรรมหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ, ส่งเสริมสุขภาพของพระ ผู้นำศาสนาและผู้มาใช้ศาสนสถานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน และนำศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพที่มีกิจกรรมดีเด่นมาแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในช่วงเช้า, การสรุปผลดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา, การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จตำบลจัดการขยะ 4 โซน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนประเภท วัด มัสยิด, บูธผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การมอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ 1,600 ต้นและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

10.JPG8.JPG6.JPG13.JPG

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

 
เมื่อ: 09:33 น. 5 ก.ค. 61   1158 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ที่ปรึกษา รมช.สธ.ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควัน-แนะ อสม.ดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
สธ.สงขลา เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2561
สธ.สงขลา ออกบู๊ธจำหน่ายเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง ณ สนามกีฬาและงานวิ่งต่างๆ
สธ.สงขลา เตือนประชาชนให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า หลังผลตรวจหัวสุนัขพบมีเชื้อเกือบครึ่ง
Tags: สธ.
ข่าวล่าสุด
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
เมื่อ: 17:21ข่าวสารบ้านเรา
​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อ: 17:11เศรษฐกิจบ้านเรา
ทน.หาดใหญ่ เชิญร่วมสมัครประกวดหนูน้อยและนางนพมาศในงานลอยกระทง 62
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
เมื่อ: 16:14ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  11216 ครั้ง
 2. ​แถลงการณ์คณะสงฆ์ จ.สงขลา ขอให้ทุกวัดงดรับหนังเดียว จนกว่านายหนังจะขอขมา
  3061 ครั้ง
 3. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  2287 ครั้ง
 4. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  2081 ครั้ง
 5. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  2072 ครั้ง
 6. เดือนนี้ บิลไฟฟ้ามา 2 ใบ อย่าตกใจ เพราะคือใบเสร็จรับเงินจากการจ่ายออนไลน์
  2019 ครั้ง
 7. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1958 ครั้ง
 8. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1914 ครั้ง
 9. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1808 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมความงดงามของวัดฉื่อฉาง วัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่
  1783 ครั้ง
 1. เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. ​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
  0 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ เชิญร่วมสมัครประกวดหนูน้อยและนางนพมาศในงานลอยกระทง 62
  0 ครั้ง
 4. ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
  0 ครั้ง
 5. ​เปลียน 2รองนายกเทศมนตรี บังน๊อต ปรับทัพรับเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว "ฉื่อฉางสตรีทฟู้ด" โครงการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวถนนสายอาหารเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 7. กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการ" วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" และโครงการ "วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"
  0 ครั้ง
 8. ​Bali คว้ารางวัล Destination of the Year จาก TTG Travel Awards 2019
  0 ครั้ง
 9. ​พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  0 ครั้ง
 10. ​แถลงการณ์คณะสงฆ์ จ.สงขลา ขอให้ทุกวัดงดรับหนังเดียว จนกว่านายหนังจะขอขมา
  0 ครั้ง