ข่าวสารบ้านเรา

จัดกิจกรรมสงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อ: 09:33 น. 5 ก.ค. 61   1281 ครั้ง

สสจ.สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถาน ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมดีๆ "สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค. 61

1.JPG

(4 ก.ค. 61) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพภายใต้กิจกรรม สิ่งดีๆ"สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ, เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน การที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานระหว่างวัดกับมัสยิดตลอดจนมีการนำสิ่งดีๆที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสงขลาดำเนินกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะชุมชนซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หากมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ผลจะทำให้บ้านเมืองสะอาดและเมื่อขยะไม่มี ก็จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้ไม่เกิดโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคระบาดสำคัญของจังหวัดสงขลา

ด้านนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยเน้นกิจกรรมหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ, ส่งเสริมสุขภาพของพระ ผู้นำศาสนาและผู้มาใช้ศาสนสถานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน และนำศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพที่มีกิจกรรมดีเด่นมาแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในช่วงเช้า, การสรุปผลดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา, การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จตำบลจัดการขยะ 4 โซน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนประเภท วัด มัสยิด, บูธผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การมอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ 1,600 ต้นและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

10.JPG8.JPG6.JPG13.JPG

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

 
เมื่อ: 09:33 น. 5 ก.ค. 61   1281 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ที่ปรึกษา รมช.สธ.ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควัน-แนะ อสม.ดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
สธ.สงขลา เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2561
สธ.สงขลา ออกบู๊ธจำหน่ายเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง ณ สนามกีฬาและงานวิ่งต่างๆ
สธ.สงขลา เตือนประชาชนให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า หลังผลตรวจหัวสุนัขพบมีเชื้อเกือบครึ่ง
Tags: สธ.
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20423 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5356 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2616 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2050 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1674 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1365 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1288 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1157 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง