ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้านในโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)

เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   458 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  มุ่งหวังแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

IMG_0588.JPG

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561)  ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  โดยมีนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

IMG_0522.JPG

นายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  เนื่องจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรก ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณ ขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอย ไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาดำเนินการ โครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการ ขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่จำเป็นต่อการวางแผน ดำเนินการโครงการความคุ้มค่าการลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

IMG_0507.JPG

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยการศึกษา ออกแบบโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อศึกษาปริมาณลักษณะและคุณสมบัติ ของขยะรวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อัตราค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวน เอกชนเข้าร่วมลงทุน การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

IMG_0494.JPGIMG_0469.JPGIMG_0550.JPGIMG_0561.JPGIMG_0562.JPGIMG_0567.JPGIMG_0503.JPGIMG_0540.JPGIMG_0535.JPGIMG_0487.JPGIMG_0489.JPGIMG_0451.JPGIMG_0454.JPGIMG_0458.JPGIMG_0459.JPGIMG_0450.JPG

 
เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   458 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
เมื่อ: 22:13ข่าวสารบ้านเรา
สุดสัปดาห์นี้...หาดใหญ่คึกคัก
เมื่อ: 15:48Gimyong Style
จับมาแล้วนับ10ครั้ง เปิดภาพนาทีบุกจับบ่อดูดทรายเถื่อน 2แห่งที่รัตภูมิ คนงานกระโดดคลองลอยคอหนี
เมื่อ: 15:01ข่าวสารบ้านเรา
ป่าในเมืองบ้านโคกไร่ 1 ใน 20 แห่งป่าชายเลนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เมื่อ: 14:50ข่าวสารบ้านเรา

 1. พบแล้วร่างสาวใหญ่ชาวประมงที่ออกหาปูแต่เจอพายุจนเรืออับปางกลางทะเลสาบสงขลา
  10243 ครั้ง
 2. ไขทุกข้อข้องใจ ก่อนเปิดใช้สะพานสะพานข้ามห้าแยกน้ำกระจาย
  8825 ครั้ง
 3. ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
  7935 ครั้ง
 4. จะนะ จับคู่รักรับจ้างขนยาบ้านับพันเม็ด ขณะจับกุมมีข้าราชการโทรหาด้วย
  5000 ครั้ง
 5. 10คดีมีใครโดนบ้าง ปปช.สงขลา แถลงผลการปราบปราบทุจริตในรอบปี61
  3012 ครั้ง
 6. งานบุญเดือนสิบปีนี้ อย่าลืมหลบเรินกันมั่งพี่น้องเห้อ
  2931 ครั้ง
 7. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  2487 ครั้ง
 8. เริ่มติดตั้งแล้วโคมไฟยักษ์รับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่สาย1ตัดธรรมนูญวิถี
  2410 ครั้ง
 9. คมนาคมขายฝันพัฒนาภาคใต้ สงขลาลุ้นมอเตอร์เวย์ โมโนเรลภูเก็ตเกิดแน่
  2247 ครั้ง
 10. สงขลา เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
  2234 ครั้ง
 1. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  0 ครั้ง
 2. สุดสัปดาห์นี้...หาดใหญ่คึกคัก
  0 ครั้ง
 3. จับมาแล้วนับ10ครั้ง เปิดภาพนาทีบุกจับบ่อดูดทรายเถื่อน 2แห่งที่รัตภูมิ คนงานกระโดดคลองลอยคอหนี
  0 ครั้ง
 4. ป่าในเมืองบ้านโคกไร่ 1 ใน 20 แห่งป่าชายเลนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  0 ครั้ง
 5. เกษตรกรคลองหอยโข่ง นำร่องทำฟาร์มผักยกแคร่และผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เสริมทดแทนยางพารา
  0 ครั้ง
 6. บุกจับอีก 2แห่งบ่อดูทรายเถื่อนริมคลองที่รัตภูมิ ต้นเหตุทำน้ำขุ่น-ตลิ่งพัง
  0 ครั้ง
 7. มทบ.42 ร่วมกับ ตร.สภ.บางกล่ำ รวบ 2 หนุ่มสาวซุกยาบ้า 5.6หมื่นเม็ด และยาไอซ์
  0 ครั้ง
 8. สพป.สตูล ใช้เวทคณิตสู่ชั้นเรียนสตูล
  0 ครั้ง
 9. สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร
  0 ครั้ง
 10. อัพเดทจำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,188,503 คน
  0 ครั้ง