ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้านในโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)

เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   677 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  มุ่งหวังแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

IMG_0588.JPG

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561)  ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  โดยมีนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

IMG_0522.JPG

นายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  เนื่องจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรก ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณ ขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอย ไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาดำเนินการ โครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการ ขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่จำเป็นต่อการวางแผน ดำเนินการโครงการความคุ้มค่าการลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

IMG_0507.JPG

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยการศึกษา ออกแบบโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อศึกษาปริมาณลักษณะและคุณสมบัติ ของขยะรวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อัตราค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวน เอกชนเข้าร่วมลงทุน การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

IMG_0494.JPGIMG_0469.JPGIMG_0550.JPGIMG_0561.JPGIMG_0562.JPGIMG_0567.JPGIMG_0503.JPGIMG_0540.JPGIMG_0535.JPGIMG_0487.JPGIMG_0489.JPGIMG_0451.JPGIMG_0454.JPGIMG_0458.JPGIMG_0459.JPGIMG_0450.JPG

 
เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   677 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คืบหน้าห้าแยก เปิดใช้สะพานกลับรถทางไปเกาะยอ และหาดใหญ่สายใหม่แล้ว
เมื่อ: 20:17ข่าวสารบ้านเรา
พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
เมื่อ: 15:41ประชาสัมพันธ์
น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
เมื่อ: 15:29Gimyong Style
สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา

 1. สูญเสียครั้งใหญ่ สิ้นพระเทพญาณโมลี หรืออาจารย์ผัน วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมณฑลสงขลา
  6900 ครั้ง
 2. รื้อแล้ว ร้านอาหารวังแร่รีสอร์ทที่รัตภูมิ ก่อสร้างรุกล้ำคลองและไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
  6718 ครั้ง
 3. นักดื่มสะอึก บุกค้นบ้านหรูแหล่งผลิตเหล้าปลอมยี่ห้อดังส่งขายทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพ
  6130 ครั้ง
 4. ตุ๊กตุ๊กหาดใหญ่ นัดรวมพลประท้วงแกร็บ 20 พ.ย.ที่ตลาดน้ำคลองแห
  5221 ครั้ง
 5. อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการม.อ.ปูชนียบุคคลสำคัญของสงขลา เสียชีวิตแล้ว
  3761 ครั้ง
 6. เช็คแรงกระเพื่อมปชป.สงขลา หลังชัยชนะของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  2395 ครั้ง
 7. เปิดรายชื่อปลัดจังหวัด นอภ.หาดใหญ่ เมือง และการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่ง
  2215 ครั้ง
 8. เปิดใจผู้บริหาร VHM ก้าวยิ่งใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อาณาจักรในเครือMBI ด่านนอก
  2148 ครั้ง
 9. เก๋งหรูชนจยย.พ่วงข้างพังยับเสียชีวิตคาที่1 เจ็บ1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ คลองแห
  1914 ครั้ง
 10. กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีการสำคัญ พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  1725 ครั้ง
 1. คืบหน้าห้าแยก เปิดใช้สะพานกลับรถทางไปเกาะยอ และหาดใหญ่สายใหม่แล้ว
  0 ครั้ง
 2. พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
  0 ครั้ง
 3. น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
  0 ครั้ง
 4. สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
  0 ครั้ง
 5. บรรยากาศประทับใจ ทหารใหม่พบญาติครั้งแรกหลังฝึกหนัก ก้มกราบ-สวมกอดกันด้วยความคิดถึง
  0 ครั้ง
 6. ครบ 5 ปี เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มอบรอยยิ้ม สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขและเทศกาลของขวัญส่งท้ายปี
  0 ครั้ง
 7. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนัก 20-21 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 8. ส่องขุมกำลัง 4ดีลเลอร์มิตซูบิชิสงขลา แบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายมากที่สุด
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียวดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ
  0 ครั้ง