ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้านในโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)

เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   139 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  มุ่งหวังแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

IMG_0588.JPG

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561)  ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  โดยมีนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

IMG_0522.JPG

นายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  เนื่องจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรก ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณ ขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอย ไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาดำเนินการ โครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการ ขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่จำเป็นต่อการวางแผน ดำเนินการโครงการความคุ้มค่าการลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

IMG_0507.JPG

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยการศึกษา ออกแบบโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อศึกษาปริมาณลักษณะและคุณสมบัติ ของขยะรวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อัตราค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวน เอกชนเข้าร่วมลงทุน การจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

IMG_0494.JPGIMG_0469.JPGIMG_0550.JPGIMG_0561.JPGIMG_0562.JPGIMG_0567.JPGIMG_0503.JPGIMG_0540.JPGIMG_0535.JPGIMG_0487.JPGIMG_0489.JPGIMG_0451.JPGIMG_0454.JPGIMG_0458.JPGIMG_0459.JPGIMG_0450.JPG

 
เมื่อ: 15:05 น. 11 ก.ค. 61   139 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่
เมื่อ: 16:01คอลัมน์แนะนำ
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดอบรมการปฐมพยาบาล พร้อมสอนการกู้ชีพ CPR ให้พนักงาน
เมื่อ: 15:31ประชาสัมพันธ์
งานสร้างสะพานข้ามแยกควนลัง แจ้งปิดการจราจรบางส่วนขอให้ตรวจสอบและเผื่อเวลาเดินทางด้วย
เมื่อ: 15:16ข่าวสารบ้านเรา
สุขใดเล่า เท่าช้อปปิ้งฟรี โอเดียนจัดงานมอบรางวัล ครบรอบ 31 ปี ห้างฯโอเดียน
เมื่อ: 15:16ประชาสัมพันธ์

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15465 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4205 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3177 ครั้ง
 4. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2789 ครั้ง
 5. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2204 ครั้ง
 6. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2121 ครั้ง
 7. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1928 ครั้ง
 8. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  1408 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  1402 ครั้ง
 10. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  1362 ครั้ง
 1. ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดอบรมการปฐมพยาบาล พร้อมสอนการกู้ชีพ CPR ให้พนักงาน
  0 ครั้ง
 3. งานสร้างสะพานข้ามแยกควนลัง แจ้งปิดการจราจรบางส่วนขอให้ตรวจสอบและเผื่อเวลาเดินทางด้วย
  0 ครั้ง
 4. สุขใดเล่า เท่าช้อปปิ้งฟรี โอเดียนจัดงานมอบรางวัล ครบรอบ 31 ปี ห้างฯโอเดียน
  0 ครั้ง
 5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รวมพลบัณฑิต ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  0 ครั้ง
 7. บทสรุปฟุตบอลโลก2018 ฝรั่งเศส คว้าแชมป์สมัยที่2 อย่างสวยงาม
  0 ครั้ง
 8. สาตรวจคลองแห ให้ความช่วยเหลือพาคุณตากลับบ้าน
  0 ครั้ง
 9. กรมประชาสัมพันธ์ จัดดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน สร้างสุขริมหาด
  0 ครั้ง
 10. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  0 ครั้ง