ประชาสัมพันธ์

สปข. 6 จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ: 11:32 น. 14 มี.ค. 59   1318 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

81.jpg

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตซึ่งยึดหลักความพอเหมาะ พอดี มีเหตุมีผล และไม่ประมาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องมายาวนาน  ทรงดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์  อีกทั้งยังได้พระราชทานพระราชดำริให้แก่คนไทยนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2517  เป็นต้นมา 

และเมื่อคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราก็ได้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนขึ้น เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยที่สะสมต่อเนื่องหลายปี ความฟุ้งเฟ้อจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ทำให้สังคมไทยขาดจิตสำนึกของความพอดีและพอเพียง  มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน การดำเนินงานด้านต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ระมัดระวัง  ขาดความประหยัด และขาดสติที่จะปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงเห็นความสำคัญของความ “พออยู่พอกิน” ซึ่งมีผลต่อ
ราษฎรและประเทศชาติ ที่สำคัญ คือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักประมาณตนและดำรงชีวิตอย่างรู้จัก “คิด  อยู่  ใช้  กิน อย่างพอเพียง”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  จึงจัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพยั่งยืน”  เพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยมี นางทัศนีย์  ผลชานิโก  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  เป็นประธานเปิดเวลา 09.00 น.  และมีสื่อมวลชนทุกแขนงจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจำนวน  80 คน เข้าร่วมกิจกรรม.

82.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg

วงค์ทิพย์  จันทภาโส/เรียบเรียง ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ส่วนแผนงานฯ สปข.6

 
เมื่อ: 11:32 น. 14 มี.ค. 59   1318 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สปข.6 เดินหน้าพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนในยุค 4.0
สปข.6 เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุ สร้างความดึงดูดความสนใจผู้ฟัง
สปข.6 ครบรอบ 57 ปี พร้อมเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของชาติ
สปข.6 เปิดงาน Colorful Night Party 57 ปี สปข.6
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
เมื่อ: 16:27รอบรั้วการศึกษา
​สธ.สงขลา เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคโควิด - 19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
​เรือนจำสงขลา จัดอบรมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่
เมื่อ: 16:15ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ที่สะบ้าย้อย
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา

 1. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  5226 ครั้ง
 2. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4329 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3306 ครั้ง
 4. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2351 ครั้ง
 5. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2293 ครั้ง
 6. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2216 ครั้ง
 7. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2169 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1952 ครั้ง
 9. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1946 ครั้ง
 10. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1785 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 2. ​สธ.สงขลา เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคโควิด - 19
  0 ครั้ง
 3. ​เรือนจำสงขลา จัดอบรมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ที่สะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 5. ​29-05-63 สงขลาไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รัฐบาลเริ่มมาตรการคลายล๊อกระยะที่ 3
  0 ครั้ง
 6. เหล่า​กาชาดสงขลาสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 7. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 8. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง