ข่าวสารบ้านเรา

ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 16:58 น. 13 ก.ย. 61   1535 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยกทีมมาหาดใหญ่แถลงข่าวสรุปผลงาน ในรอบ 10 เดือน ภายใต้ชื่อ  10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน นำเสนอผลงาน 10 โครงการเด่นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

IMG_0780.jpg

วันนี้ ( 13 กันยายน 2561 ) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดงานแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561  โดยมี นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วย นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_0743.jpg

สำหรับการแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561  เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้

นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า  ในห้วงเวลาระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีผลการดำเนินงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.สิริเวชยาน “พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน คนพิการ คนยากไร้”

2. ผู้ด้อยโอกาสกว่าแสนราย ชีวิตดีเพราะมี พนม.  (พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน)

3. ภาคใต้วันนี้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้น(สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

4. ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (พัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง)               

5. เยียวยาด้วยใจ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า  (ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ)                            

6. พลังของประชาชนในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้  (เครือข่ายภาคประชาสังคม)

7. ลูกเสือสันติสุข (ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้)

8.วันนี้ที่รอคอย กลับสู่ครอบครัวที่อบอุ่น

9. ทั้งชีวิต เกิดใหม่ได้ในสามเดือน (คนไร้รัฐไร้สัญชาติ)                                    

10.ทุกปัญหามีทางออก บอกศูนย์ดำรงธรรม และ1880(คลายทุกข์ที่ต้นทาง)              

โดย ศอ.บต.ได้เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” ( หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ) และพระราชทานพระราชานุยาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย  โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้นเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างใกล้ ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

IMG_0738.jpg

และโครงการพาคนกลับบ้าน ที่ถือเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอได้มีหลักประกันในการไม่กลับไปสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม

ตลอดจนการเดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว 699 ราย

ภายในงานก็มีนิทรรศการที่มาจัดแสดง มีทั้งหมด 10 นิทรรศการ ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัยและที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ โดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท

IMG_0755.jpgIMG_0764.jpgIMG_0749.jpgIMG_0734.jpgIMG_0746.jpgIMG_0728.jpgIMG_0727.jpgIMG_0726.jpgIMG_0725.jpgIMG_0724.jpgIMG_0723.jpgIMG_0722.jpg

 
เมื่อ: 16:58 น. 13 ก.ย. 61   1535 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​15 หน่วยงาน ลงนามร่วมมือทางวิชาการเดินหน้าแก้ปัญหา-พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สนช. จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้
​เปิดเวทีดึงภาคธุรกิจร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ ด้านกลุ่มต้านร่วมแสดงพลังด้วย
จับตา นิคมยาง สะเดา จะนะ เทพา พื้นที่พัฒนารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของสงขลา
ข่าวล่าสุด
เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ: 17:07รายงานพิเศษ
​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
เมื่อ: 15:18เศรษฐกิจบ้านเรา
แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
เมื่อ: 21:55คอลัมน์แนะนำ
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 05:59รายงานพิเศษ

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1605 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1278 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1182 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  999 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  852 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  836 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  766 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  701 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  590 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  587 ครั้ง
 1. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 3. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 4. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 5. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 6. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 8. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 9. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 10. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง