ประชาสัมพันธ์

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   639 ครั้ง

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

 นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและตลาดนำการผลิต ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีการปลูกหลากหลายชนิดทั่วประเทศ การส่งเสริมการผลิตพืชสำคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้รัฐบาล จะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความซับซ้อน และเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจากตลาดเกษตร โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็น ผู้จำหน่ายสินค้าเอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการเปิดโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม และลดปัญหาการมีสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิตทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้ผลิตสินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร มี 85 สาขา ทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดตลาดเกษตรกรประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดในรูปแบบงาน Promote ของดีของแต่ละจังหวัด

45492.jpg

 นายสุพิท  จิตรภักดี

“สำหรับในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงาน Farm @ Home ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ จังหวัดตรัง

โดยมีร้านค้าจำหน่ายจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 50 ร้านค้า จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป งานศิลปหัตกรรม พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน อาทิ เมลอน ลองกอง สละอินโด น้ำผึ้งชันโรง ข้าวสังข์หยด ข้าวเกรียบ อาหารทะเลแปรรูป  ฯลฯ ประกอบด้วย

      1 ร้านค้าจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 24 ร้านค้า

      2.ร้านค้าจำหน่ายของYoung Smart Farmer จำนวน 9 ร้านค้า

      3.ร้านค้าจำหน่ายของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 12 ร้านค้า

      4. ร้านค้าจากแปลงใหญ่ จำนวน 2 ร้านค้า

      5. ร้านค้าจากตลาดเกษตรกร จำนวน 2 ร้านค้า

      6. ร้านค้าจากศูนย์คัดแยก จำนวน 1 ร้านค้า

 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคได้”นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย

 
เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   639 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จบการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ภาคใต้ ซิงกอร่าเกมส์ ปิดท่ามกลางฝน สุดประทับใจ
เมื่อ: 11:39เศรษฐกิจบ้านเรา
พาชมนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีคันใหม่ล่าสุด
เมื่อ: 16:51เศรษฐกิจบ้านเรา
ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่
เมื่อ: 15:42ประชาสัมพันธ์
ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วนสงขลามีฝนฟ้าคะนอง 60%
เมื่อ: 14:54ข่าวสารบ้านเรา

 1. พระบารมีปกเกล้า คลองภูมินาถดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อคลอง ร.1
  25104 ครั้ง
 2. เพจกงสุลไทย แจ้งมาเลเซียไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ไทยในการขับรถในมาเลเซีย
  23641 ครั้ง
 3. เวนคืนที่ดิน 26ตำบลแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเค็มรุกล้ำคาบสมุทรสทิงพระที่ระบบ
  18934 ครั้ง
 4. ร่วมส่งกำลังใจและให้การช่วยเหลือน้องธันวา ที่ประสบอุบัติเหตุโค้งระตะ สะเดา
  15197 ครั้ง
 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์คู่เมืองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  10733 ครั้ง
 6. จับอีกแล้วบุกจับ 3 ร้านดังในเมืองหาดใหญ่ ค้าบุหรี่และสุราหนีภาษี
  10683 ครั้ง
 7. ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน เมดอินไทยแลนด์ ถึงหาดใหญ่ ตระกูล SPORTSTER ผ่อนเริ่มต้น 9,000บาท
  6245 ครั้ง
 8. รีวิวมินิบัสหาดใหญ่-สนามบิน ความสะดวกสบายและทางเลือกใหม่ของการเดินทาง
  5960 ครั้ง
 9. สะพานใหม่แยกน้ำกระจาย โปรดลดความเร็วและเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ
  4815 ครั้ง
 10. บุกจับน้ำมันเถื่อน ในคลองหอยโข่ง และหาดใหญ่ ควบผู้ต้องหา 2 ราย น้ำมันเถื่อน 810 ลิตร
  4433 ครั้ง
 1. พระบารมีปกเกล้า คลองภูมินาถดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อคลอง ร.1
  3139 ครั้ง
 2. พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  3 ครั้ง
 3. จบการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ภาคใต้ ซิงกอร่าเกมส์ ปิดท่ามกลางฝน สุดประทับใจ
  0 ครั้ง
 4. พาชมนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีคันใหม่ล่าสุด
  0 ครั้ง
 5. ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วนสงขลามีฝนฟ้าคะนอง 60%
  0 ครั้ง
 7. กลุ่มปัตตานี2000 เปิดตัวนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทุกมิติ
  0 ครั้ง
 8. นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน My Hero Youth Cup ครั้งที่ 1
  0 ครั้ง
 9. พม.สงขลา ประชุมคณะบุคคลพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
  0 ครั้ง
 10. เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เอาใจวัยทีน จัดงาน TEEN FESTIVAL 2018 กินเที่ยวกัน
  0 ครั้ง