ประชาสัมพันธ์

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   856 ครั้ง

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

 นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและตลาดนำการผลิต ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีการปลูกหลากหลายชนิดทั่วประเทศ การส่งเสริมการผลิตพืชสำคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้รัฐบาล จะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความซับซ้อน และเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจากตลาดเกษตร โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็น ผู้จำหน่ายสินค้าเอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการเปิดโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม และลดปัญหาการมีสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิตทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้ผลิตสินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร มี 85 สาขา ทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดตลาดเกษตรกรประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดในรูปแบบงาน Promote ของดีของแต่ละจังหวัด

45492.jpg

 นายสุพิท  จิตรภักดี

“สำหรับในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงาน Farm @ Home ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ จังหวัดตรัง

โดยมีร้านค้าจำหน่ายจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 50 ร้านค้า จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป งานศิลปหัตกรรม พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน อาทิ เมลอน ลองกอง สละอินโด น้ำผึ้งชันโรง ข้าวสังข์หยด ข้าวเกรียบ อาหารทะเลแปรรูป  ฯลฯ ประกอบด้วย

      1 ร้านค้าจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 24 ร้านค้า

      2.ร้านค้าจำหน่ายของYoung Smart Farmer จำนวน 9 ร้านค้า

      3.ร้านค้าจำหน่ายของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 12 ร้านค้า

      4. ร้านค้าจากแปลงใหญ่ จำนวน 2 ร้านค้า

      5. ร้านค้าจากตลาดเกษตรกร จำนวน 2 ร้านค้า

      6. ร้านค้าจากศูนย์คัดแยก จำนวน 1 ร้านค้า

 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคได้”นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย

 
เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   856 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
เมื่อ: 15:20รายงานพิเศษ
Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
เมื่อ: 14:47เศรษฐกิจบ้านเรา
​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
เมื่อ: 15:55รายงานพิเศษ
​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
เมื่อ: 15:02คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25132 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  8962 ครั้ง
 3. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5384 ครั้ง
 4. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  5015 ครั้ง
 5. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4819 ครั้ง
 6. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  4798 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2226 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  2217 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  1931 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้ว Mid Year Sale @Hatyai งานเดียวครบทั้งเฟอร์นิเจอร์-แฟชั่น-อาหาร-หนังสือ รีบมาเลยที่ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.
  1463 ครั้ง
 1. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  0 ครั้ง
 2. Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  0 ครั้ง
 3. ​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
  0 ครั้ง
 4. ​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
  0 ครั้ง
 5. ธ.กรุงไทย ชวนเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเป็นแบบชิปการ์ด แบบฟรีค่าธรรมเนียม
  0 ครั้ง
 6. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  0 ครั้ง
 7. ​แท้ที่จริงแล้วเราไหว้ครูเพื่ออะไร
  0 ครั้ง
 8. เริ่มแล้ว Southern offline Market ที่หาดใหญ่ ช้อปสินค้าโดนใจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 9. ​นาทวีซิตี้ พร้อมลุยไทยลีก5 ตั้งอ.นริศย์ สุทธิกลัด นั่งแท่นประธานเทคนิค
  0 ครั้ง
 10. หลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU พัฒนากลุ่มอาชีพพลังงาน พร้อมเสวนาอาชีวะฝีมือชนคนพลังงาน
  0 ครั้ง