ประชาสัมพันธ์

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   794 ครั้ง

สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร

 นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและตลาดนำการผลิต ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีการปลูกหลากหลายชนิดทั่วประเทศ การส่งเสริมการผลิตพืชสำคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้รัฐบาล จะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความซับซ้อน และเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจากตลาดเกษตร โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็น ผู้จำหน่ายสินค้าเอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการเปิดโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม และลดปัญหาการมีสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิตทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้ผลิตสินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร มี 85 สาขา ทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดตลาดเกษตรกรประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดในรูปแบบงาน Promote ของดีของแต่ละจังหวัด

45492.jpg

 นายสุพิท  จิตรภักดี

“สำหรับในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงาน Farm @ Home ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ จังหวัดตรัง

โดยมีร้านค้าจำหน่ายจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 50 ร้านค้า จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป งานศิลปหัตกรรม พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน อาทิ เมลอน ลองกอง สละอินโด น้ำผึ้งชันโรง ข้าวสังข์หยด ข้าวเกรียบ อาหารทะเลแปรรูป  ฯลฯ ประกอบด้วย

      1 ร้านค้าจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 24 ร้านค้า

      2.ร้านค้าจำหน่ายของYoung Smart Farmer จำนวน 9 ร้านค้า

      3.ร้านค้าจำหน่ายของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 12 ร้านค้า

      4. ร้านค้าจากแปลงใหญ่ จำนวน 2 ร้านค้า

      5. ร้านค้าจากตลาดเกษตรกร จำนวน 2 ร้านค้า

      6. ร้านค้าจากศูนย์คัดแยก จำนวน 1 ร้านค้า

 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคได้”นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย

 
เมื่อ: 17:21 น. 17 ก.ย. 61   794 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย และประกวดแต่งกลอน คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เมื่อ: 15:55ประชาสัมพันธ์
ชวนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้ สู่โกง
เมื่อ: 15:46ประชาสัมพันธ์
อพวช.ชวนร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “วิทย์สนุกสุดขอบฟิล์ม”
เมื่อ: 15:42ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ ‘วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา’ ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงานสูง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  20541 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16823 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  10168 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  9697 ครั้ง
 5. ครอบครัวของหนุ่มขับเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกมาขอโทษทั้งน้ำตา เจ้าตัวเสียใจมาก
  7932 ครั้ง
 6. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7742 ครั้ง
 7. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5585 ครั้ง
 8. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5265 ครั้ง
 9. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4804 ครั้ง
 10. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  4391 ครั้ง
 1. ชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย และประกวดแต่งกลอน คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 2. ชวนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้ สู่โกง
  0 ครั้ง
 3. อพวช.ชวนร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “วิทย์สนุกสุดขอบฟิล์ม”
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ ‘วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา’ ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงานสูง
  0 ครั้ง
 5. ลากซากรถเก๋งออกจากร้านเฟอร์นิเจอร์ ตรวจหาสาเหตุไฟไหม้พร้อมแจ้ง 2ข้อหาหนักคนขับรถ
  0 ครั้ง
 6. สวยน่ารักจริงๆ นางฟ้านักปั่น Angel Team เตรียมร่วมงาน Thai Angel Cycling ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 7. สงขลาจัดการประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
  0 ครั้ง
 8. มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2019 แบงก์-บลจ.-ประกัน แข่งแคมเปญโปรโมชั่นแรง
  0 ครั้ง
 9. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
  0 ครั้ง
 10. ROYAL PROJECT STRAWBERRY FESTIVAL 2019 ยกคุณค่าจากยอดดอยสู่ปักษ์ใต้
  0 ครั้ง