ข่าวสารบ้านเรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสัมมนามุ่งสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพให้สื่อมวลชน

เมื่อ: 11:40 น. 25 ก.ย. 61   617 ครั้ง

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” มุ่งสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพให้สื่อมวลชนทั่วประเทศใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

PNOHT610924001002801.jpeg

วานนี้ (24 ก.ย. 61) ที่ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 และเขต 6 อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ฯลฯ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฉบับนี้จะเป็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมและเป็นมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนให้พี่น้องสื่อมวลชนทั่วประเทศใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ เพราะสื่อมวลชนทั้งหลายมีความสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สู่ความเข้มแข็งสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีสื่อมวลชนคอยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการดำเนินกฎหมายในระยะเร่งด่วนให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนชุดนี้ เพื่อให้ได้กฎหมายที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา นำไปสู่การยกร่างกฏหมายที่สมบูรณ์ต่อไป

ขณะที่ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ในนามของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331 / 2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีคำสั่งที่ 004/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... โดยแต่งตั้งให้นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน คณะอนุกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาแล้ว 4 ครั้ง จนได้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพมวลชน พ.ศ. ... จำนวน 3 หมวด รวม 33 มาตรา หมวด 1 ว่าด้วยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวด 2 ว่าด้วยจริยธรรมสื่อ และหมวด 3 ว่าด้วยสำนักงานสภาวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะเกิดประโยชน์ในภาพรวม เพราะสังคมคาดหวังว่าสื่อมวลชนจะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนด้วย ความคาดหวังดังกล่าว ผู้ทำหน้าที่สื่อ จึงต้องเป็นผู้มีมาตรฐานในการกรอบวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรมในครั้งนี้ ผู้จัดจึงได้เชิญตัวแทนวิชาชีพสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 1 วัน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการ Live สด ผ่านทาง Page Facebook : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา F.M.102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

PNOHT610924001002803.jpegPNOHT610924001002805.jpegPNOHT610924001002815.jpegPNOHT610924001002820.jpeg

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 11:40 น. 25 ก.ย. 61   617 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

กรมประชาสัมพันธ์ จัดดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน สร้างสุขริมหาด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน สัมมนาฯประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่สงขลา
กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้ารณรงค์กิจกรรม “จำขึ้นใจ” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนต่างประเทศที่สงขลา
ข่าวล่าสุด
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:36ข่าวสารบ้านเรา
​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
เมื่อ: 09:10เศรษฐกิจบ้านเรา
​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
เมื่อ: 22:29ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เมื่อ: 14:57รอบรั้วการศึกษา

 1. ​รับสมัครวันแรกคึกคึกมีผู้สมัครนายกอบจ. 4 ราย ส.อบจ.89 ราย กองเชียร์สุชาติ-ไพเจน จัดเต็ม
  5093 ครั้ง
 2. สายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงราย - หาดใหญ่
  3051 ครั้ง
 3. ​เปิดข้อมูลพื้นฐาน 6 ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา หลังผ่านการรับรองทั้งหมด
  2597 ครั้ง
 4. ​บทสรุปสนามสงขลา ผู้สมัครนายกอบจ. 6 ราย สมัครส.อบจ.รวม102 ราย
  1375 ครั้ง
 5. ​วิเคราะห์สนามอบจ.สตูล แชมป์เก่ายังเหนียวแต่ประมาทคู่แข่งไม่ได้
  1054 ครั้ง
 6. นิพัฒน์ อุดมอักษร เข้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกในชีวิต
  927 ครั้ง
 7. ​ส่องสนามสงขลา ร่วมพลังร่วมสร้างสุข VS รวมพลังร่วมโค่นประชาธิปัตย์
  784 ครั้ง
 8. "40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์" ​​มอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กสงขลา
  784 ครั้ง
 9. "ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
  764 ครั้ง
 10. พลัสคอนโด มั่นใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ เปิดโครงการใหม่ “ พลัสคอนเน็กซ์ ”บนถนน30เมตร พร้อมเปิดจองออนไลน์ครั้งแรกในหาดใหญ่
  640 ครั้ง
 1. ​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 2. ​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
  0 ครั้ง
 5. ​ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. รพ.กรุงเทพฯ ร่วม​ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจ
  0 ครั้ง
 7. ​คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา....บุตรเกษตรกร
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
  0 ครั้ง
 9. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2020 ทะลุเป้า เงินสะพัดกว่า 9,300 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 10. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ​
  0 ครั้ง