ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา จัดโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน

เมื่อ: 17:18 น. 16 พ.ย. 61   689 ครั้ง

จังหวัดสงขลา จัดโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่าย เพื่อแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารของแม่ในอนาคต

58.jpg

(16 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ดร.ศุลีพร เพรชเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในจังหวัดสงขลา

ดร.ศุลีพร เพรชเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการอาหารแม่ในรอบปีที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าประชากรในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางคือเด็กอายุตั้งแต่ 0-5 ปี สตรีตั้งครรภ์และผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ค่อนข้างสูง และพบว่าในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี มีปัญหาน้ำหนักเกิน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และการขาดไอโอดีนซึ่งทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคและเสี่ยงต่อภาวะเชาว์ปัญญาต่ำพร้อมพบว่าสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดสงขลาร้อยละ 18.5 มีภาวะโลหิตจางสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศซึ่งตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสงขลาประมาณร้อยละ 30 มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้บรรจุประเด็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการของครอบครัวและชุมชนในแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2561 โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชนขึ้น และให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในจังหวัดสงขลาและเกิดเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางอาหารของแม่ เพื่อขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารของแม่ขึ้นในจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ในการประชุมมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อบทบาทของแม่ต่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการของครอบครัวและชุมชน นำโดยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, ทพ.ญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาและนายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู รวมทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่ 8 ตำบล ประกอบด้วย

ตำบลนาทวีนอก, ตำบลทุ่งใหญ่, ตำบลกำแพงเพชร, ตำบลเทพา, ตำบลเขารูปช้าง, ตำบลชุมพล, ตำบลรำแดงและตำบลเกาะยอ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะโภชนาการในตำบลเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่และวางแผนผลักดันนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมโภชนาการที่เหมาะสม

59.jpg60.jpg61.jpg

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:18 น. 16 พ.ย. 61   689 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ว.พยาบาลบรมราชชนนี จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
Tags: แม่
ข่าวล่าสุด
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  630 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  504 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  418 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  418 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  392 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  319 ครั้ง
 7. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  162 ครั้ง
 8. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  143 ครั้ง
 9. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  142 ครั้ง
 10. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  71 ครั้ง
 1. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 2. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 3. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 7. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 10. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง