วัดเชิงคีรี​โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดเชิงคีรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดเชิงคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา