กกต.​เคาะแล้ว 9 เขตเลือกตั้งใหม่สงขลา

มีรายงานว่ากกต.สงขลา เคาะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 9 เขตของสงขลา โดยเลือกรูปแบบที่ 3 ซึ่งมีการแข่งเขตดังนี้

ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผอ.และกรรมการเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา (กกต.สงขลา) ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1-9) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1-9) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

​กกต.สงขลา เปิด 4 รูปแบบ การแบ่ง 9 เขตเลือกตั้งใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น

กกต.สงขลา เคาะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งออกมาแล้ว 4 รูปแบบ โดยใช้ฐานประชากรจังหวัดสงขลา ณ สิ้นปี 2565 มีทั้งสิ้น 1,431,063 คน เฉลี่ยประชากรเขตละ 159,007 คนต่อจำนวนส.ส. 1 คน สำหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือมีข้อเสนอแนะกกต.อย่างไรก็เข้าไปนำเสนอกันได้ครับ เพื่อเขาจะได้รับฟังและนำไปปรับปรุงก่อนประกาศเขตเลือกตั้งใหม่อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/Songkhla.ect

รองเลขาฯ กกต.ลงพื้นจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่น ชวนชาวสงขลาพร้อมใจใช้สิทธิ์ 28 มี.ค.64

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา กิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่น และการติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจ กกต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เน้นรณรงค์สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน