กกต.รองเลขาฯ กกต.ลงพื้นจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่น ชวนชาวสงขลาพร้อมใจใช้สิทธิ์ 28 มี.ค.64

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา กิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่น และการติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจ กกต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เน้นรณรงค์สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

กกต. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฏหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถึงวันเลือกตั้ง

กกต. สงขลา เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกฏหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

กกต.สงขลา เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสส.รอบใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา (กกต.สงขลา) แจ้งเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

ประกาศจำนวนเขตเลือกตั้งพร้อมเตรียมแบ่งเขต คาดแล้วเสร็จต้นพ.ย.นี้

กกต.ได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวน 350 เขตทั่วประเทศ หลังจากนี้จะมีการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดที่มีมากกว่า 1เขต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1เดือนเศษในการแบ่งเขต รับฟังความคิดเห็นประชาชนและผุ้มส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกก.คาดว่าจะสามารถประกาศเขตเลือกตั้งอย่างเป้นทางการได้ในต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะให้พรรคการเมืองต่างๆ ได้มีเวลาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตต่างๆ ได้ทันตามกรอบเวลา และจะได้เินหน้าหาเสียงรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป