กยทกยท. สาขารัตภูมิ จ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มเเข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มเเข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

กยท.ใต้ล่าง เผยความมั่นใจสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ ก่อนปีใหม่

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง มั่นใจสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ ก่อนปีใหม่