กระแสสินธุ์ผู้ว่าฯ ติดตามน้ำท่วมกระแสสินธุ์ พร้อมลงครัวปรุงอาหารแจกจ่ายชาวบ้าน

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอกระแสสินธุ์ จนถึงขณะนี้ บางพื้นที่ระดับน้ำยังคงสูงเกือบ 2 เมตร ผู้คนต้องใช้เรือเข้า-ออกหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ต้องมาเลี้ยงบนถนน และพืชผลทางการเกษตร ปลาในกระชังได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

40.jpg

(7 ธ.ค. 60) ที่บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงครัวจังหวัดสงขลาสนับสนุนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ประกอบอาหารสดใหม่ทุกวัน จำนวน 1,000 กล่อง เป็นเมนูข้าวหมูทอด โดยจะนำข้าวกล่องไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ด้านในพื้นที่ที่น้ำท่วม ไม่สามารถออกมาภายนอกได้ เนื่องจากบางจุดน้ำท่วมสูง จึงทำให้ขาดแคลนอาหารในการดำรงชีพ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงมือปรุงอาหารในเมนูหมูทอดราดข้าวด้วยตนเอง สำหรับแจกจ่ายและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโรง ตำบลเชิงแสและตำบลกระแสสินธุ์ ที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในขณะนี้

39.jpg

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เกษตรกรกระแสสินธุ์เลี้ยงด้วงในต้นลาน สร้างรายได้งามจนเป็นอาชีพหลัก

เกษตรกรตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพาะเลี้ยงด้วงลาน สร้างรายได้ เดือนละ 30,000 บาท

(24 ส.ค.60) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ หมู่ที่5 ตำบลโรง  อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เยี่ยมโรงเพาะด้วงลาน ของนางจรูญ ศรียงยศ อายุ 51 ปี อาชีพเลี้ยงด้วงในต้นลาน หรือที่เรียกว่า ด้วงลาน เป็นอาชีพหลักมากว่า 5 ปี ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงด้วงลานกว่า 200 ท่อน  ใช้เวลาเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ 45 วัน ก็สามารถเก็บตัวด้วงขายได้อย่างน้อยวันละ 3-4 กิโลกรัม ส่งขาย ในราคากิโลกรัมละ 170 บาท นอกจากนี้ ยังขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในราคาตัวละ 2 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยต่อวัน วันละ 300-500 บาท

89.JPG

นางจรูญ ศรียงยศ กล่าวว่า การเลี้ยงด้วงในต้นลาน หรือด้วงลาน จะใช้ต้นลานที่ตัดเป็นท่อนโดยได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำเตรียมไว้ 2 คืนมาใส่ในท่อนลาน ก่อนนำแม่พันธุ์ ทั้งตัวผู้และตัวเมียมาปล่อยปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ คอยสังเกตและเปลี่ยนขุยมะพร้าว ทุก 3-4 วัน เพราะตัวด้วงจะขึ้นมากินขุยมะพร้าว และจะต้องคอยดูแลให้มีความชื้นสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ด้วงโตเร็วและมีรสชาติหวานมัน อีกทั้งมีโปรตีนสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

85.JPG92.JPG91.JPG90.JPG88.JPG87.JPG86.JPG

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว นายจักริน แก้วมณีโชติ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

มอบบ้านหลังใหม่แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับความเสียหายพังทั้งหลังที่กระแสสินธุ์

จังหวัดสงขลา มอบบ้านหลังใหม่ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับความเสียหายพังทั้งหลังที่อำเภอกระแสสินธุ์

กำลังพลค่ายพระปกเกล้า ช่วยสร้างบ้านให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่กระแสสินธุ์

ผู้ว่าฯสงขลา ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่กำลังพลค่ายพระปกเกล้า ที่ช่วยกันสร้างบ้านให้ประชาชนหลังบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารจากค่ายพระปกเกล้า (ป.พัน. 5) ที่ออกหน่วยก่อสร้างบ้านให้กับ นายประดับ ดำนุ้ย อายุ 57ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 29/1 ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายมากกว่า 70% จากเหตุอุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา

ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเงิน 220,000บาท(แบบที่ 2)และใช้กำลังพลจากทหารสังกัด ป.พัน 5 เป็นกำลังหลักให้การก่อสร้าง ทั้งนี้ยังมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสร้างบ้านให้แก่นายประดับ ดำนุ้ย อีกด้วย....

79.jpg78.jpg77.jpg

ประชา โชคผ่อง/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา