กาชาดสงขลา คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

จังหวัดสงขลา คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” หลังจากลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยฯ ในจังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสะเดา-ปาดังเบซาร์

จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสะเดา พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

กาชาดสงขลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพแกชาวบ้านในพื้นที่สิงหนคร และสทิงพระ

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร และ อำเภอสทิงพระ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

​เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบชุดอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดที่ต้องบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยในวันนี้เริ่มทยอยมอบให้กับอำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา