การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน​รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 มี.ค. 66) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม