การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​คชก. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ กฟผ. จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโครงการฯ

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่​ ประจำปี​ 2565​

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ร่วมกับ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 เป็นวันแรก ณ มัสยิดบ้านแหลมยาง หมู่ 11 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการตรวจโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียนและอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมไปถึงมีบริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม หาดใหญ่

​“INNOPOWER” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด น้องใหม่จาก EGAT Group

ทุกวันนี้ความต้องการใช้พลังงานมีแต่จะเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เหล่าธุรกิจพลังงานจึงต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทาย โดยการนำเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพมาตอบสนองรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สอดรับกับทิศทางโลกที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ภาคพลังงานซึ่งมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามที่สัญญาไว้ในความตกลงปารีส (COP26)