กิจกรรมออนไลน์มรภ.สงขลา ชวนร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญคุณครูแนะแนวและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนสอน และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมรภ.สงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา