ของดีเมืองจะนะ



​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดนยา พรหมใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา