งานประจำปี​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดนยา พรหมใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

​เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ชวนเที่ยวงานประจำปี 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เชิญชวนชาวสงขลาเที่ยวงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 พร้อมอุดหนุนสลากกาชาด ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “บ้านพร้อมที่ดิน” นำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล

เริ่มแล้วงานกาชาดสงขลา 59 ทำบุญลุ้นรถ ช่วยกาชาดช่วยผู้ประสบภัย

เปิดแล้ว งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และนำรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย