งานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลาโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) โดยได้ยกทัพ ของดีของเด็ดใน 16 อำเภอ มาแสดงในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา