งานวิจัยม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

Thailand Tech Show สัญจรมาหาดใหญ่ นำงานวิจัยใช้ได้จริงส่งตรงสู่ผู้ประกอบการภาคใต้

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- สวทช.นำงานวิจัยใช้ได้จริงลงใต้ จัดงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดสงขลา เพื่อ SMEs และผู้สนใจต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้

นักวิจัย ม.อ.ลงพื้นที่ท่าข้าม นำงานวิจัยหาแนวทางแก้ปัญหา “กลิ่นยางแผ่นรมควัน”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยนำงานวิจัยลงสู่พื้นที่ชุมชน