จะนะ​ชาวบ้านตลิ่งชัน เห็นด้วยให้มีการผลักดันเมืองจะนะ เป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ

จากมติที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้เห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งรัฐบาลต้องการขยายผลเมืองต้นแบบ ตามนโยบาย สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน ทั้งนี้รัฐบาลได้เห็นชอบให้ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เนื่องจากในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ที่มีอยู่มาก และเป็นพื้นที่ทีมีความพร้อมด้านกายภาพ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการท่าเรือน้ำลึก เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก

กองหนุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ วอบรับฟังเสียงเจ้าของพื้นที่ตัวจริง

ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบลในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอเปิดเวทีฟังเสียงชาวบ้านก้ว่าจะเดินหน้าหรือยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ มั่นใจเจ้าของพื้นที่ตัวจริงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนา สร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ ส่วนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ขอทุกฝ่ายฟังแนวทางรัฐบาลก่อนตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวหรือไม่

ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมห้อง Cohort Ward รพ.จะนะ ชื่นชมความทุ่มเทการดูแลผู้โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมห้อง Cohort Ward และติดตามการปฏิบัติงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลจะนะ พร้อมยกย่องบุคลากรทางการแพทย์เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

​สมาคมนิสิตเก่าจุฬาสงขลา มอบหน้ากาก N95 และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาสงขลา มอบหน้ากาก N95 และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลจะนะ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19