จีเดครองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะควนลัง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ บริษัท จีเดค จำกัด

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะควนลัง กำชับเร่งแก้ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนใหเร็วที่สุด

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกำจัดขยะ พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท จีเดคฯ

นายกไพร ตรวจโรงงานกำจัดขยะสั่งฉีดจุลินทรีย์ลดกลินเหม็นและเร่งสร้างอาคารเก็บถาวร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและปัญหาน้ำชะขยะ ที่เกิดจากการคัดแยกขยะของโรงงานในช่วงฝนตก ซึ่งทำให้มีปริมาณขยะตกค้าง