ชุมชนท่องเที่ยวยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาตำบลเกาะยอ นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจแล้ว ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยการอาหารก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของที่นี่ หากมองลงไปในทะเลสาบสงขลา จะเห็นวิถีชาวประมงทั้งการออกเรือหาปลา การเลี้ยงปลาในกระชัง และเครื่องมือดักปลาชนิดต่างๆ

ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)

บ้านเกาะแลหนัง เป็นชุมชนชายทะเลอ่าวไทยและเป็นปากน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก ที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิม 100% ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม โดยจะมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลต่างๆ

เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

หมู่บ้านสุดท้ายชายทะเลอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา หากขับรถเลยไปเพียงนิดเข้าเขตจังหวัดปัตตานีแล้ว มีชื่อที่น่าสนใจว่า "บ้านเกาะแลหนัง"