ชุมชนท่องเที่ยวพาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาบ้านโคกเมือง เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเชื่อมโยงไปตั้งแต่ยุคอาณาจักรศรีวิชัย ที่นี่เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งเมืองรัตภูมิ ซึ่งในอดีตอยู่ในเขตปกครองของเมืองพัทลุง อยู่ติดกับบ้านปากบางภูมี ที่ตั้งของวัดคงคาวดี อีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์

​พาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวบ้านจังโหลน ม.11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (ตอนที่ 2)

ตอนแรกแล้วเรานำทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขาจังโหลนกันไปแล้ว เที่ยวนี้ขอแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กันบ้าง ประเพณีตักบาตรปิ่นโต 100 สาย ถวายพ่อท่านสมเด็จเจ้า-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำจังโหลน ตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหาร ใส่ปิ่นโตมาตักบาตรถวายพระสงฆ์บนถ้ำจังโหลนมากกว่า 100 สาย จากนั้นผู้มาร่วมงานทุกคนก็จะล้อมวงกินอาหารร่วมกัน

​พาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวบ้านจังโหลน ม.11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมศรีวิชัย