ชุมพร​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.หน่วยงานสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศไทย บทบาทของการท่องเที่ยวจึงมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย วันนี้ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนของ ททท. ผอ.ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้หญิงเก่งชาวหาดใหญ่ ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวมายาวนานจนก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ดูแลจังหวัดชุมพร-ระนอง