ช้างตกมันช้างพลายตกมันทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตที่สะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่เร่งตามหาตัว

ช้างพลายตกมันทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิต1รายในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่เร่งตามหาตัว