ซาไก​ชมวิถีซาไกดั้งเดิมตระกูล "ศรีบริพัตร" หนึ่งเดียวในสงขลาที่เขาพระ รัตภูมิ

ชาวมานิ หรือชนเผ่าซาไก หรือที่เราเรียกันว่าเงาะป่าซาไก คือมนุษย์ชาวป่ากลุ่มเล็กๆ ที่อาศัยแบบเร่ร่อนอยู่ในป่าแต่ในปัจจุบันวิถีของพวกเขาเริ่มกลมกลืนกับชาวบ้านทั่วไปมากยิ่งขึ้น ที่น้ำตกบริพัตร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นที่อยู่ของชาวซาไกหนึ่งเดียวในสงขลา ทุกคนที่นี่นามสกุล "ศรีบริพัตร" เป็นนามสกุลพระราชทานจากสมเด็จย่า และปัจจุบันทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้เข้ามาช่วยดูแลพร้อมดึงชาวมานิมาเป็นแนวร่วมในการดูแลผืนป่า พร้อมพูดคุยกับลุงม่อนชาวระโนดที่มาสร้างครอบครัวกับภรรยาชาวมานิกว่า 30 ปีมีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย