ดระเช้าลอยฟ้าสงสัยมั๊ย ทำไมกระเช้าแห่งแรกของประเทศไทยปิดมาค่อนปี

สงสัยกันมั๊ยพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ ๆ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศ ถึงปิดเงียบเหงามาหลายเดือน