ดอกไม้จันทน์สงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก่อนแสงแรกของวันรุ่งขึ้น

สงขลา ร่วมประชุมหารือร่วมกับส่วนกลางในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(22 ก.ย. 60) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา นาย ธนพงศ์ วารหะกิจ ผู้จัดการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา พร้อมด้วยคณะครุ นักเรียน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 637 ดอก โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ